Internet Dipnot Nasıl Yazılır?

Tek satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır. Dipnotlarda yer alan satırlar, ilk harfleri itibariyle aynı hizada olmalıdır. Her dipnot, dipnot numarası ile aynı sayfada yer almalıdır. Aynı sayfada bulunan dipnotlar, işaretli (yıldızlı) açıklamalardan önce gelmelidir.
Web sayfalarının dipnot gösterim şekli: Kurum Adı/Site Adı, “Web Sayfa Başlığı”, erişim: Gün Ay Yıl, Web adresi. Kurum Adı/Site Adı, “Web Sayfa Başlığı”.

İnternet alıntısı metin içinde nasıl gösterilir?

Elektronik Ortamdaki Metinleri Kaynak Gösterme: Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde varsa yazar soyadı ya da kaynak adı, varsa kaynak tarihi ya da erişim tarihi, varsa sayfa numarası ve web sayfasının erişim linki yazılır.

İnternet kaynağı nasıl gösterilir?

Burada ise önce makale yazarının soyadı sonra bir virgülle ayrılarak ismi yazılır. Daha sonra sırayla tırnak içinde makalenin ismi, makalenin yayınlandığı veya gözden geçirildiği son tarih ve klasik kitap veya makale kaynakçasında yer alan yayınevi yerine, İnternetteki sitenin adresi gösterilir.

Internet adresi kaynakça olarak nasıl yazılır?

Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılması durumunda; URL sıra numarası, ilgili sitenin internet adresi, sitenin yahut alınan kaynağın adı ve bilginin alındığı tarih (gün, ay, yıl) açıkça yazılmalıdır. Örneğin, URL‐1, www.ogm.gov.tr/agaclar.htm Ağaç Türlerimiz. 11 Mart 2003.

You might be interested:  Bilgisayar Parçaları Nasıl Birleştirilir?

Ödevde dipnot nasıl yazılır?

Yazarın SOYADI, Adı (2010). Eserin İsmi, İnternet adresi, Erişim Tarihi (parantez içinde). Önemli Not: Eser isimleri koyu/bold yazılabileceği gibi italik olarak da yazılabilir. Dipnot kullanımında hangi yöntem kullanılmış ise bu yöntem kaynakça göstermede aynı olmalıdır.

Internet sitesine atıf nasıl yapılır APA?

APA formatına göre web sayfaları için yapılan atıflar parantez içinde şu şekilde gösterilmelidir: (Yıl, Ay, Gün). Eğer web sayfası tek bir yazarın adını veriyorsa, önce yazarın adı verilmelidir. Çevrimiçi kaynak bir grup veya kuruluş tarafından yazılmışsa, yazar olarak grubun ya da kuruluşun adını kullanmalısınız.

Kitap alıntıları nasıl yazılır?

Doğrudan alıntı yapılması durumunda; alıntı metni yazıldıktan sonra, parantez içinde, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, virgüllerle ayrılarak yazılır. Tek bir sayfaya gönderme yapıldığında “s.”, birden çok sayfaya gönderme yapılıyorsa “ss.” yazılır.

Kaynakça nasıl gösterilir?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayın evi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül ‘,’ işareti konulur.

PDF kaynakça olarak nasıl yazılır?

APA’da PDF Makalesine Atıf

Temel Format: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayın yılı). Makalenin başlığı. Dergi başlığı, cilt numarası (sayı numarası), sayfa numaraları.

APA ya göre kaynakça nasıl yazılır?

“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.

İnternet araştırması kaynakça nasıl yazılır?

Elektronik Kaynakların Kaynakçası Nasıl Yazılır

You might be interested:  Thread Ne Demek Bilgisayar?

Yazımızda, ödevimizde veya tezimizde internetten aldığımız bilgiler var ise bu bilgilere işaretleyerek (numara verilebilir) yazının en altında bu bilgileri hangi internet ortamından aldığımızın bilgileri veya adresleri (linkleri) kaynakça olarak belirtilir.

Araştırma ödevinde kaynakça nasıl yazılır?

Kaynakça oluştururken önce yazarın adı ve soyadı, eserin adı, eserin yayınlandığı yayın evi ve basıldığı şehir, eserin basıldığı yıl yazılmaktadır. Bu bilgilerin yazımı sırasında aralarına virgül konulmaktadır.

Kaynakça nerede yazar?

Bir eser hazırlanırken, başka eserler kullanılıyorsa, kaynakça, bibliyografya veya bibliyografya eserin sonunda belirtilmelidir. Bu kitabı yazarken başka kaynaklar kullanılmışsa, bu kaynaklar kitabın son sayfasına kaynakça başlığı ile yazılacaktır.

Dipnot nasıl yazılır?

Dipnot yazıları, sayfaların en alt kısmında yer almaktadır. Yazı içerisinde yer alan ve açıklanma gereksinimi bulunan kelimeler alt kısımda belirtilir. Bunun yanı sıra yazı içerisinde kelimenin üst kısmına numaralandırma yapılmalıdır. Bu numaralandırmalar, dipnot numarasını da ifade etmektedir.

Dipnot gösterimi nasıl yapılır?

  1. Dipnotta. Kural. Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Yayınevi, Yayın yeri Yayın yılı, sayfa numarası.
  2. Örnek. Ali İbrahim Savaş, Osmanlı Diplomasisi, 3 F Yayınları, İstanbul 2007, s. 25. Kaynakçada.
  3. Kural Yazar SOYADI Adı, Kitap Adı, Yayınevi, Yayın yeri Yayın yılı. Örnek.

Dipnot nasıl yapılır?

Dipnot ve son not ekleme

  1. Dipnot veya son not eklemek istediğiniz yere tıklayın.
  2. Başvurular sekmesinde Dipnot Ekle veya Son Not Ekle seçeneğini belirleyin.
  3. Dipnot veya son notta yazmak istediklerinizi girin.
  4. Notun başındaki numaraya veya simgeye çift tıklayarak belgede kaldığınız yere geri dönün.

Alıntı içinde alıntı nasıl yapılır?

Alıntı/İktibas: Eğer müracaat edilen kaynaktan ilgili kısım aynen, noktası ve virgülüne dokunulmadan, olduğu gibi alınıyorsa alıntılanan kısım “çift tırnak içinde verilir” ve sonuna dipnot numarası1 verilerek kaynağı belirtilir.

You might be interested:  Telefondan Internet Şifresi Nasıl Değiştirilir?

PDF kaynakça olarak nasıl yazılır?

APA’da PDF Makalesine Atıf

Temel Format: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayın yılı). Makalenin başlığı. Dergi başlığı, cilt numarası (sayı numarası), sayfa numaraları.

Alıntının diğer adı nedir?

ALINTI: Sözlü ve yazılı anlatımda bir başka yazar ya da şairden aynen aktarılarak kullanılan, yazıda tırnak ya da ayraç (parantez) içinde gösterilen söz, cümle, bölüm. İktibas (bkz.) farklı bir terimdir.

Kitaba atıf nasıl yapılır?

Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası. Örnek Kullanım: Talip Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, Baskı (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003; 15.

Leave a Reply

Your email address will not be published.