Bilgisayar Destekli Öğretim Nasıl Uygulanır?

Bilgisayar Destekli öğretim (BDö), Bilgisayarların sistem içine programlanan dersler yoluyla, öğrencilere bir konu ya da kavramı öğretmek ya da önceden kazandırılan davranışları pekiştirmek amacıyla kullanılmasıdır.

Bilgisayar destekli eğitim uygulamaları nelerdir?

Bilgisayar Destekli Öğretimde Kullanılan Program Türleri

 • Alıştırma Ve Tekrar. Konuyu öğrenmiş öğrenciler sınıfta bilgisayar başına geçip soru çözerek hem tekrar yapar hemde kendini geliştirir.Soru çözüyorlarsa alıştırma ve tekrardır.
 • Birebir Öğretim.
 • Benzeşim Programları
 • Eğitim Oyunları
 • Problem Çözme.
 • Bilgisayar destekli eğitim ve öğretim yazılım çeşitleri nelerdir?

  Anlaşılmasını kolaylaştırmak için burada bu formatları ayrı ayrı ele alacığız.

  1. Tekrar ve Alıştırma Yazılımları Günümüzde BDÖ yazılımlarının yaklaşık yüzde ellisi tekrar yazılımlarıdır.
  2. Birebir Eğitim Yazılımları
  3. Simülasyon Benzetim Yazılımları
  4. Eğitimsel Oyun Yazılımları

  Bilgisayar destekli öğretimin amaçları nelerdir?

  BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN AMAÇLARI

  Bilgi çağına uygun insan gücünün yetiştirilmesini amaçlamaktadır. 2. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri daha yakından takip edebilmek. 3. Öğrencinin öğrenme güdüsünü artırmak.

  Bilgisayar destekli öğretimin sağladığı faydalar nelerdir?

  Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları ve Sınırlılıkları

 • Öğretimin kalite ve etkinliğinin arttırılması
 • Araştırma, öğretim vb.
 • Derslerin çekiciliğinin artırılması
 • Farklı ön bilgilere sahip çok sayıda öğrenciye ulaşma gerekliliği.
 • İçeriği farklı biçimlerde sunarak erişim olanaklarını arttırma.
 • You might be interested:  Internet Şifresi Nasıl Öğrenebilirim?

  Bilgisayar destekli öğretim modeli nedir?

  BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM : Tanımı : Öğrencilerin programlı öğrenme materyalleri ile bilgisayar kullanarak etkileşimde bulunduğu; diğer bir değişle bilgisayar programları aracılığıyla öğrenmeyi gerçekleştirdiği, öğrenmelerini izleyip kendi kendini değerlendirebildiği bir öğretim biçimidir.

  BDE Türleri Nelerdir?

  Bilgisayar destekli eğitimde yararlanılabilecek program türlerini aşağıdakiler gibi gruplayabiliriz.

 • Web tabanlı öğretim.
 • Alıştırma ve uygulama.
 • Eğitsel içerikli oyunlar.
 • Benzeşim programları
 • Öğretici testler.
 • Öğretici programlar.
 • Öğretim yazılımları nelerdir?

  Öğretim amaçlı yani öğretim ortamında kullanılmak üzere hazırlanmış yazılımlara öğretim yazılımları denir. Öğretim yazılımları bazen tek başına bazen de diğer materyallerle birlikte bir araç olarak kullanılır. Yani bazı durumlarda öğretim yazılımları öğretim ortamının kendisini oluşturur.

  Yazılım çeşitleri nelerdir?

  Yazılım Çeşitleri Nelerdir?

 • Bilgisayar Yazılımları Bilgisayar yazılımları kendi içlerinde geniş bir yelpazeye ayrılabilmesinden kaynaklı olarak üçe ayrılabilmektedir.
 • Uygulama Yazılımları
 • Sistem Yazılımları
 • Bilgisayar Programlama Araçları
 • Elektronik Yazılımları
 • https://www.kozmoslisesi.com/
 • Bilgisayar destekli programlar nedir?

  BDE, bilgisayarların ders içeriklerini doğrudan sunma, başka yöntemlerle öğrenilenleri tekrar etme, problem çözme, alıştırma yapma ve benzeri etkinliklerde öğrenme-öğretme aracı olarak kullanılmasıyla ilgili uygulamalardır.

  Bilgisayar destekli öğretim materyali nedir?

  Uşun’a (2000) göre de BDÖ; bilgisayarın öğretimde öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı, öğretim sürecini hızlandıran, öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi hızına göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme ilkelerini bilgisayar teknolojisiyle birleşmesinden oluşmuş bir öğretim

  Bilgisayar destekli eğitimde öğretmenin ve öğrencini rolü nedir?

  BDÖ’DE ÖĞRETMENİN ROLÜ

  Oluşturmacı öğrenme yaklaşımında öğretmen öğrenmeyi kolaylaştıran bir yardımcı,herhangi bir gereksinme anında kendisine başvurulabilecek bir danışman rolündedir. Öğrencilerin kendi öğrenmelerini yöntemlerini ve kendi başlarına karar verme yeteneklerini cesaretlendirir ve kabul eder.

  Bilgisayarın insanlar için önemi nedir?

  Bilgisayar bilgiye kısa bir sürede ulaşılmasını sağlayan elektronik bir cihazdır. Bilgisayardaki işletim sistemi sayesinde internetten her türlü bilgiye kısa bir süre içerisinde ulaşılabilir. Bunun yanı sıra bilgisayarda yer alan programlar sayesinde tüm iş ve işlemler pratik bir şekilde yapılabilir.

  You might be interested:  Bilgisayara Nasıl Format Atabilirim Windows 7?

  Web destekli eğitim ne demek?

  Öğretim ortamını desteklemek amacıyla hazırlanan Web siteleri ise, her zümrenin kendi Web sayfalarını oluşturmaları sağlanarak öğrencilerin öğrenim süresince her konuda bilgi alabilecekleri yer olarak tasarlanmaktadır. Grup bazında eğitime olanak tanır. Herhangi bir zamanda veya mekân da kullanmak üzere tasarlanabilir.

  Bilgisayarların kullanım alanları nelerdir?

  Hayatımızın her anında bulunur hale gelmiştir. Günümüzde bilgisayarın kullanılmadığı alan yoktur. En çok kullanılan alanlar içerisinde eğitim ve öğretim, alışveriş, haberleşme, eğlence, iletişim, sağlık, ekonomi gibi.

  Bilgisayarın eğitimde kullanım alanları nelerdir?

  Günümüzde bilgisayar hemen her türlü eğitim hizmetinde kullanılmaktadır. Eğitim yönetimi, ölçme, rehberlik, öğrenci işleri, dökümantasyon hizmetleri, eğitim araştırmaları ve öğretim, bilgisayarın en çok kullanıldığı eğitim hizmetlerinin başında gelmektedir.

  Tudor öğretim nedir?

  Tutor destekli öğrenme, öğrencilerin öğrenme güçlüğü yaşadığı konuları öğrenmelerinde üst sınıflardan bir öğrenci veya yetişkin birilerinden destek alarak gerçekleştirilen bireysel öğretim etkinliğidir. Öğrenme eksikliklerinin giderilmesi için tutulan kişiye tutor denir.

  Bireyselleştirilmiş öğretim ne demek?

  Bireyselleştirilmiş öğretim, her öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda araç gereç, yöntem – tekniklerin kullanılması gerekliliğini vurgular. Böylelikle öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımı ve kendi öğrenme hızında öğrenmesine olanak sağlanmış olur.

  Internet Destekli Eğitim Nedir?

  Web Destekli Öğretimde Öğretimsel çerik ve Etkileşim

  Web destekli öğretimde, öğreticiler kendi teorik bilgileri ve fikirleri doğrultusunda öğretim yöntem ve tekniklerini seçerler ve tasarlayabilirler. Web destekli öğretimde, dersler öğretmen merkezli veya öğrenci merkezli yaklaşımdan oluşabilir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.