Bilgisayar Dersi Hangi Sınıflara Zorunlu?

Bilgisayar bilimi dersi hangi sınıflarda var? Diğer bir ifade ile bilgisayar bilimi konularına 2012 yılından itibaren öğretim programında yer verilmiştir. Talim Terbiye Kurulunun 2013 yılında aldığı 22 sayılı karar ile bu ders 5-6. Sınıflarda iki saat zorunlu 7.-8. sınıflarda seçmeli olacak şekilde güncellenmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 5’inci ve 6’ıncı sınıflarda bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin zorunlu olması yönünde karar aldı.

Bilgisayar dersi hangi sınıfta?

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının, ortaokulların haftalık ders çizelgesinde yaptığı değişikliğe göre, bilişim teknolojileri ve yazılım dersi, 5’inci ve 6’ncı sınıflarda zorunlu dersler arasında yer alacak.

Bilişim teknolojileri dersi hangi sınıflarda zorunlu?

Bilindiği gibi, “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersi ortaokullarda 5 ve 6’ncı sınıflarda zorunlu ders, 7 ve 8’inci sınıflarda ise seçmeli ders olarak okutulmaktadır.

Ortaokul Bty ne demek?

Ortaokulda bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde bu eğitim öngörülüyor. ▸ BTY, 5, 6’ncı sınıflarda zorunlu, 7 ve 8’de ise seçmeli olacak. ▸ 2 saatlik ders verilecek. teknolojileri ve yazılım, veli isteği ve okulun inisiyatifine göre yapılacak.

Bilişim dersi hangi derse girer?

Bu dersler; Elektronik Uygulamaları, Mikrodenetleyici, Web Programcılığı, Açık Kaynak İşletim Sistemi, Ağ Projesi, Blok Zincir, Mesleki Yabancı Dil, Nesnelerin İnterneti, Oyun Programlama, Web Tabanlı İçerik Yönetimi, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Yazılım Projesi, Programlama, Dijital Tasarım, Sosyal Medya.

You might be interested:  Bluetooth Hoparlör Bilgisayara Nasıl Bağlanır Windows 8?

Ilkokulda bilgisayar dersi var mı?

Bu kapsamda ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda uygulanmak üzere geliştirilen “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (1-4. Sınıflar) Öğretim Programı” 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Bilişim ne dersidir?

Bu ders kapsamında öğrencilerin veri tipleri, control yapıları ve döngüler, nesneler, diziler ve fonksiyonlar gibi temel konular üzerinde bilgi sahibi olmaları ve algoritmik düşünme yetisini kazanmış olmaları hedeflenmektedir.

Ortaokulda bilişim dersi ne demek?

Bilişim teknolojisi, bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir.

Lise bilişim Bölümü Nedir?

Bilişim Teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu yanında alanın altında yer alan Ağ İşletmenliği, Bilgisayar Teknik Servisi, Veritabanı Programcılığı ve Web Programcılığı dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

10 sınıf bilişim teknolojileri dersleri nelerdir?

Bilişim teknolojileri alanında okutulan dersler sırasıyla, Bilişim teknolojilerinin temelleri (baraj ders), programlama temelleri, bilişim teknik resmi dersi ve ofis programları dersleridir.

Ders olarak Bty ne demek?

Dersin Amacı: Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin amacı öncelikle günümüz çocuklarına günümüz teknolojilerinin ne kadar ve nasıl daha yararlı kullanabilir bunu göstermek, daha sonrasında ise bu teknolojileri kullanırken çevresinde bulunan zararlı yazılım ve uygulamaların kendisine nasıl zararının dokunacağını

Ders programinda Bty ne demek?

2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmasına karar verilmiştir (MEB, 2018). 2017’de güncelleme çalışmaları tamamlanan ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konan programlardan biri de ortaokul düzeyinde zorunlu dersler arasında yer alan Bilişim Teknolojileri ve Yazılımı (BTY) dersidir.

BT ve yazılım ne demek?

Kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir. Bilişim teknolojisi iletişim ve bilgisayar sistemleriyle bağlanabilen bilgi hizmetlerinin tümü için kullanılan bir kavramdır. Yani bu kavramı sadece bilgisayar donanım ve yazılımlarıyla sınırlı tutulmaz.

You might be interested:  Internet Ticareti Nasıl Yapılır?

Bilişim dersinde ne yapılır?

5. Sınıf Konuları

  1. Bilişim Teknolojileri. Bilgi ve İletişim (Bilişim) Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi.
  2. Etik ve Güvenlik. Etik Değerler.
  3. İletişim, Araştırma ve İş Birliği. Bilgisayar Ağları
  4. Dijital Ürün Oluşturma. Kelime İşlemci Programları
  5. Problem Çözme ve Programlama. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları

5 sınıf bilişim dersi nedir?

Bilginin toplanmasını, işlenmesini, depolanmasını, ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojiler ‘bilişim teknolojisi’ olarak adlandırılmaktadır. sağlayan her türlü görsel ve/veya işitsel basılı ve yazılı araçlardır.

Ortaokulda bilişim dersi kaç saat?

Ortaokul 6. ve 7. sınıf kademelerinde ise 2’şer saat Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi okutulacak.

Bilgisayar Kullanımı Kursu kaç saat?

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati şeklinde uygulanır. Kurs süresi toplam 163 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published.