Lise Bilgisayar Staj Defteri Nasıl Doldurulur?

Staj dosyası nasıl yazılır? Sadece sizin ile ilgili bilgiler, firma bilgileri (Ad, soy ad, okul numaranız, üniversite,fakülte ve bölümün ismi,danışman hocanızın adı, staj yaptığınız firmanın adı, staj yapılan departman ). Bu yazıların arkasına belki güzel fon eklenebilir.

Lise staj dosyası nasıl doldurulur?

  1. Staj defterini pilot kalem kullanarak doldurmanız gerekmektedir.
  2. Staj dosyasına stajda geçirdiğiniz gün sayısından az olmayacak şeklide iş temrin yazmalısınız.
  3. Her temrin işinde mutlaka şu konu başlıkları olmalıdır:
  4. Defterin her temrin sayfasında stajer öğrencinin adı ve soyadı ile imzası olması gerekmektedir.

Staj defterine ne yazılır?

Staj dosyası sayfalarına sadece yapmış olduğunuz işin detayları ile ilgili bilgiler yazmalısınız. Ancak bazen işler bir günde bitmez. Örneğin, tüm staj boyunca sadece bir proje ya da iş ile ilgili çalışmış olabileceğiniz gibi sadece bir gün içerisinde birden fazla işte yapmış olabilirsiniz.

Lise staj defteri kaç sayfa olmalı?

3- Staj çalışmalarını yaz döneminde yapacak olan Anadolu Teknik Lisesi Programı (ATP) öğrencilerinin staj defterlerinde toplam 20 sayfa staj iş formu yer almaktadır. Stajlarını 5 hafta yapanlar için 25, 8 hafta yapanlar için ise 40 iş tanımlanması gerekmektedir.

You might be interested:  Bilgisayar Ip Tv Nasıl Izlenir?

Staj defterine hangi kalemle yazılır?

Staj defteri bilgisayarda ya da tükenmez kalem kullanarak okunaklı bir şekilde el yazısı ile doldurulmalıdır. Bilgisayarda yazılan staj defterleri; Times New Roman 12 (başlıklar 14) punto ve siyah renk kullanılarak yazılmalıdır. Satır aralığı 1,5 seçilmeli, metin iki yana yaslı olmalıdır.

2021 lise staj defteri nasıl doldurulur?

Staj defterinde yapılan iş sayfalarında ilk olarak kurumun genel bir tanıtımı yapılmalıdır. Hangi sektörde yer aldığı, kuruluş tarihi, çalışan sayısı, kurum içi departmanlar vb. bilgilere yer verilmelidir. İkinci olarak sizin hangi birimde ve kimlerle çalıştığınızı yazmanız gerekmektedir.

Günlük staj raporu nasıl yazılır?

Staj raporlarının hazırlanmasında uyulması gereken yazım kuralları aşağıda belirtilmiştir. Rapor (210x297mm) boyutundaki beyaz A4 kağıdına yazılmalıdır. Rapor da hiçbir bölüm atlanılmamalı ve mümkün olan en kısa şekilde yazılmalıdır. Bütün yazı ve şekiller bilgisayar çıktısı olarak hazırlanmalıdır.

Resmi tatillerde staj defterine ne yazılır?

Günde 7,5 saatten az yapılan çalışmalar, Gece yapılan çalışmalar, Resmi tatillere ve Pazar günlerine denk gelen çalışmalar yasal olarak staj kabul edilmez ve bu sürelerde staj yapılamayacağı için deftere de yazılamaz. Stajda günlük yapılan çalışmalarla ilgili mutlaka açıklama yazılmalıdır.

Staj defteri daksil olur mu?

Defterler kurşun kalemle DOLDURULMAMALIDIR. kaybolabilmektedir. Sayfalarda silinti, kazıntı, daksil karalama olmayacak.

Staj defterini kim imzalar?

Stajyer öğrenciler, staj süresince yaptığı çalışmalarını, yapılan uygulamaları ve öğrendikleri konuları, tutacakları staj defterine uygun olarak yazar ve staj sonunda kendisinden sorumlu görevliye imzalatıp, kurum veya işyeri amirine onaylatır.

Staj raporu kaç sayfa olmalı?

Staj raporu, özel sayfalar (Dış Kapak Sayfası, İç Kapak Sayfası, İçindekiler, Simgeler ve Kısaltmalar, Tablolar Listesi, Şekiller Listesi, Staj Yerinin Tanıtımı) ve Ekler hariç 20 sayfayı geçmemelidir. Rapor yazımında kağıdın bir yüzü kullanılabileceği gibi kağıdın iki yüzü de kullanılabilir.

You might be interested:  Bilgisayar Uyku Moduna Nasıl Alınır?

Staj defteri fiyatı ne kadar?

Staj yaptıktan sonra staj defterini okuldan alan öğrenciler bu defterlere 80 TL ile 150 TL arası değişen paralar veriyorlar. Kırtasiyelerde 5 TL’ye satılan staj defterlerinin okulda yüksek fiyatlara satılmasının sebebi ise okulların kullandıkları mühürler.

Staj geçersiz sayılırsa ne olur?

7. BU YIL STAJ YAPMASAM OLUR MU? Bir öğrenci; staj yapmama, stajdan başarısız olma veya stajının geçeriz sayılması durumu ile giriş yılından itibaren en çok 1 yaz staj yapmayabilir. Eğer 1. yapmayışınız değilse bir sonraki yıla bırakabilirsiniz.

Resmi belgeler hangi renk kalemle yazılır?

Mavi ya da siyah olabilir. Ama resmi yazışmaları siyah pilot kalemle yapmak daha uygundur. Yalnız evrağın fotokopi olup olmadığının daha rahat ayırt edilebilmesi için imzanın mavi kalemle atılmasında fayda var.

Resmi yazışmalarda imza hangi renk kalemle atılır?

İmza atılan kalemin rengi önemlidir

Evrak aslının önemli olduğu durumlarda, fotokopi ya da çeşitli kopyalama yöntemlerinden kaçınmak için mavi mürekkepli kalemle imza atmak daha iyidir. Özellikle avukatlar imza ve paraf işlerinde mavi mürekkepli kalemler tercih ederler.

Ders defteri hangi renk kalemle doldurulur?

Meb mevzuatında bir kısıtlama yoktur. Fakat resmi yazışma kuralları ‘El yazısıyla atılan imza, kaybolmayacak ve kağıda işlemesini sağlayacak mavi renkli kalemle atılır’ hükmü gereği resmi evraklarda imza kısımlarında mavi mürekkepli kalem kullanılmalıdır.

Lise staj defteri nedir?

Staj defteri, adından da anlayacağınız üzere mesleklerinde tecrübe edinmeleri için staj yapan öğrencilerin defterine denmektedir. Staj yapmak için gerekli olan bu staj defterini en iyi şekilde doldurması da çok önemli bir etkendir.

Lise staj defteri teslim edilmezse ne olur?

6) Staj defterini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır. 7) Staj çalışması kabul edilmeyenler, bu çalışmayı yeniden yapmak zorundadır. Stajını tamamlamayan öğrencilere, sorumlu oldukları diğer ders ve uygulamaları başarmış olsalar bile, diploma veya mezuniyet belgesi verilmez.

You might be interested:  Izlenen Videolar Nereye Kaydedilir Windows 7?

Staj defteri kime teslim edilir?

Staj defteri düzenli tutulmalı ve staj bitiş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ARELKAM’ a teslim edilmelidir. (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İşyerinde Uygulama stajı defterleri, Bölüm Başkanlıklarının talep edecekleri tarihte Arelkam’ a onaylatılarak öğrenci tarafından ilgili Bölüm Başkanlığına teslim edilir.)

Staj defteri nereden alınır?

Bu zorunlu stajın tamamlanması için staj defteri alınmalıdır. Bu defter ise Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından, okulun veya fakültenin fotokopicisinden, okul etrafındaki kırtasiyelerden temin edilebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.