Internet Kaynakçası Nasıl Gösterilir?

Kaynak olarak internet adresinden bire bir olarak alınacak kısım yazı içerisinde (“.”) işaretleri arasına yazılmalı ve yazı içerisinde sırası ile numaralandırılmalı ve kaynakça kısmında sıra numarası ile belirtilmelidir.
Web sayfalarının kaynakça gösterim şekli: Kurum Adı/Site Adı. “Web Sayfa Başlığı”. Erişim: Gün Ay Yıl. Web adresi.

İnternet alıntısı metin içinde nasıl gösterilir?

Elektronik Ortamdaki Metinleri Kaynak Gösterme: Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde varsa yazar soyadı ya da kaynak adı, varsa kaynak tarihi ya da erişim tarihi, varsa sayfa numarası ve web sayfasının erişim linki yazılır.

Kaynakçada link olur mu?

Elektronik Kaynakların Kaynakçası Nasıl Yazılır

Yazımızda, ödevimizde veya tezimizde internetten aldığımız bilgiler var ise bu bilgilere işaretleyerek (numara verilebilir) yazının en altında bu bilgileri hangi internet ortamından aldığımızın bilgileri veya adresleri (linkleri) kaynakça olarak belirtilir.

Kaynakça nasıl gösterilir?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayın evi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül ‘,’ işareti konulur.

You might be interested:  Whatsapp Lock Nasıl Kullanılır?

APA formatına göre kaynakça nasıl yazılır?

“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.

Internet sitesi atıf nasıl yapılır?

Kurum/Site Adı (Kurum/Site Adı Kısaltması), “Web Sayfa Başlığı” (Erişim Gün Ay Yıl). Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı” (Erişim 1 Mayıs 2017).

APA 7 kaynakça nasıl yazılır?

Buna göre dergimizde kullandığımız metin içi ve metin sonu kaynakça örnekleri aşağıda yer almaktadır. Kitap ismi italik ve küçük harflerle verilmelidir. Kitap isminin başında ve sonunda nokta olmalı ardından yayınevi düz ve büyük harfle başlayacak şekilde verilmelidir. Potter, J., & Wetherell, M. (1987).

Kaynakça ekleme nasıl yapılır?

Kaynakça, alıntı ve başvuru oluşturma

  1. İmlecinizi alıntı yapmak istediğiniz metnin sonuna getirin.
  2. Başvurular > Stil öğesine gidin ve alıntı stilini seçin.
  3. Alıntı Ekle seçeneğini belirleyin.
  4. Yeni Kaynak Ekle seçeneğini belirleyin ve kaynağınız ile ilgili bilgileri doldurun.

Ödev için kaynakça nasıl hazırlanır?

Kaynakça oluştururken önce yazarın adı ve soyadı, eserin adı, eserin yayınlandığı yayın evi ve basıldığı şehir, eserin basıldığı yıl yazılmaktadır. Bu bilgilerin yazımı sırasında aralarına virgül konulmaktadır.

Makale kaynakça nasıl yazılır örnek?

Makalede Kaynakça Nasıl Yazılır?

  1. Yazarın Adı (soyadı, adı şeklinde)
  2. Eserin Yayın Tarihi (ayraç içinde yazılır)
  3. Makale Adı (başka bir makaleden yararlanılması durumunda)
  4. Dergi Adı (koyu ya da italik font kullanılır)
  5. Eserlerin Cilt Numarası, Sayısı, Sayfa Numaraları

Örnek kaynakça nasıl yazılır?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayınevi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül (,) işareti konulur. Örnek: Orhan Pamuk, Kar, OP Basımevi, Antalya, 2010.

You might be interested:  Windows 11 Yükseltme Ne Zaman?

Kaynak gösterme yöntemleri nelerdir?

Bilim dallarının kendi özelliklerine göre tercih ettikleri bibliyografya teknik ve yöntemleri farklı olabilir. En yaygın olarak kullanılanlar MLA, APA ve Chicago Manual of Style yöntemleridir. Chicago’nun diğerlerinden farklı olarak iki tür yöntemi bulunmaktadır.

APA 6 ya göre kaynakça nasıl yazılır?

Tek yazarlı kitap: SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi. Örnek: BORTON, H. (1970), Japan’s Modern Century, New York: The Ronald Press Company. Birden çok yazarlı kitap: SOYADI, A., SOYADI, A., SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Kaynak gösterme APA nedir?

APA formatı akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılan kaynak gösterme biçimlerinden birisidir. Bu nedenle APA formatı birçok bilim insanı tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. APA “American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birliği)” kelimelerinin baş harflerinden gelmektedir.

Kaynakça kaç punto ile yazılır?

Kaynakça APA 6 formatına göre yazılmalıdır. KAYNAKÇA başlığı 12 punto, kalın, sola dayalı ve büyük harflerle yazılmalıdır. Kaynakça metni ise alfabetik olarak, 9 punto, önce sonra 6nk ve tek satır aralığı ile ve ikinci satır asılı 1cm olarak yazılmalıdır.

Alıntı yapma nasıl gösterilir?

Doğrudan alıntı yapılması durumunda; alıntı metni yazıldıktan sonra, parantez içinde, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, virgüllerle ayrılarak yazılır. Tek bir sayfaya gönderme yapıldığında “s.”, birden çok sayfaya gönderme yapılıyorsa “ss.” yazılır.

Alıntı içinde alıntı nasıl yapılır?

Alıntı/İktibas: Eğer müracaat edilen kaynaktan ilgili kısım aynen, noktası ve virgülüne dokunulmadan, olduğu gibi alınıyorsa alıntılanan kısım “çift tırnak içinde verilir” ve sonuna dipnot numarası1 verilerek kaynağı belirtilir.

Youtube nasıl kaynak gösterilir?

Video Kayıtlarının Kaynak Gösterimi. Yönetmen/Yükleyen Adı Soyadı, “Video Adı”, (Varsa) Dizi/Seri Adı, erişim: Gün Ay Yıl, IMDB Adresi, Atıf Yapılan Dakika (Dakika:Saniye-Dakika:Saniye). Yönetmen Soyadı, “Video Adı”, Atıf Yapılan Dakika (Dakika:Saniye-Dakika:Saniye).

You might be interested:  Windows 10 Nasıl 11 Yapılır?

Kaynakçada aktaran nasıl yazılır?

İkincil kaynağa kaynakçada yer verilmez. Örnek: Peter’in yaklaşımındaki sorun (Aktaran Güneş, 2008)…… (Doğan, 1995; aktaran Yılmaz, 2014). Kısaltmalar: Metin içerisinde ilk geçtiği yerde parantez içerisine alınır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.