Internet Kaynağı Nasıl Gösterilir?

Web sayfalarının kaynakça gösterim şekli: Kurum Adı/Site Adı. “Web Sayfa Başlığı”. Erişim: Gün Ay Yıl. Web adresi.

İnternet kaynakça nasıl yazılır örnek?

Önemli not: Sayfaya erişim tarihi veya sayfanın en son güncellendiği tarih yazılmalıdır. Blog Metin içinde: (Kopan 2015) Dipnotta: Yekta Kopan, “Yazamamak,” filucusu.com (blog), 15 Haziran 2015, http://filucusu.blogspot.com.tr/. Kaynakçada: Yekta Kopan. Filucusu.com (blog). http://filucusu.blogspot.com.tr/.

Internetten alınan bilgi kaynakçada nasıl gösterilir?

Burada ise önce makale yazarının soyadı sonra bir virgülle ayrılarak ismi yazılır. Daha sonra sırayla tırnak içinde makalenin ismi, makalenin yayınlandığı veya gözden geçirildiği son tarih ve klasik kitap veya makale kaynakçasında yer alan yayınevi yerine, İnternetteki sitenin adresi gösterilir.

İnternet sitesi Atıf nasıl yapılır?

Kurum/Site Adı (Kurum/Site Adı Kısaltması), “Web Sayfa Başlığı” (Erişim Gün Ay Yıl). Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı” (Erişim 1 Mayıs 2017).

Kaynakça nasıl gösterilir?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayın evi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül ‘,’ işareti konulur.

You might be interested:  Avea Da Ek Internet Paketi Nasıl Alınır?

PDF kaynakça olarak nasıl yazılır?

APA’da PDF Makalesine Atıf

Temel Format: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayın yılı). Makalenin başlığı. Dergi başlığı, cilt numarası (sayı numarası), sayfa numaraları.

Araştırma ödevinde kaynakça nasıl yazılır?

Kaynakça oluştururken önce yazarın adı ve soyadı, eserin adı, eserin yayınlandığı yayın evi ve basıldığı şehir, eserin basıldığı yıl yazılmaktadır. Bu bilgilerin yazımı sırasında aralarına virgül konulmaktadır.

Kaynakça olarak tez nasıl yazılır?

Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Yüksek Lisans Tezi/Doktora Tezi, Üniversite Adı, Yıl; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Tez Adı, Sayfa Numarası.  Örnek Kullanım: Recep Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı (Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2017; 45.

Wikipedia kaynakça nasıl yazılır?

Çoğu kaynak gösterme tarzında maddenin ağ adresini tam olarak yazmanız gerekir. Ancak daha kısa adres kullanmak istiyorsanız sadece Vikipedi’nin adresini yazabilirsiniz (örneğin Türkçe maddeler için http://tr.wikipedia.org/) zira maddenin adresi madde başlığından çıkarılabilir.

Internet sitesi metin içi Atıfı nasıl yapılır?

Elektronik Ortamdaki Metinleri Kaynak Gösterme: Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde varsa yazar soyadı ya da kaynak adı, varsa kaynak tarihi ya da erişim tarihi, varsa sayfa numarası ve web sayfasının erişim linki yazılır.

Kitaba atıf nasıl yapılır?

Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası. Örnek Kullanım: Talip Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, Baskı (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003; 15.

Atıfta aktaran nasıl yazılır?

Atıf yapılırken önce asıl kaynak yazılır sonra aktaran kaynak belirtilir. … (Saffar, 2001, 2/143 akt. Demir, 2014, 122).

Makale kaynakça nasıl yazılır örnek?

Makalede Kaynakça Nasıl Yazılır?

  1. Yazarın Adı (soyadı, adı şeklinde)
  2. Eserin Yayın Tarihi (ayraç içinde yazılır)
  3. Makale Adı (başka bir makaleden yararlanılması durumunda)
  4. Dergi Adı (koyu ya da italik font kullanılır)
  5. Eserlerin Cilt Numarası, Sayısı, Sayfa Numaraları
You might be interested:  Windows 10 Sistem Geri Yükleme Dosyaları Nerede?

Örnek kaynakça nasıl yazılır?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayınevi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül (,) işareti konulur. Örnek: Orhan Pamuk, Kar, OP Basımevi, Antalya, 2010.

Kaynak gösterme yöntemleri nelerdir?

Bilim dallarının kendi özelliklerine göre tercih ettikleri bibliyografya teknik ve yöntemleri farklı olabilir. En yaygın olarak kullanılanlar MLA, APA ve Chicago Manual of Style yöntemleridir. Chicago’nun diğerlerinden farklı olarak iki tür yöntemi bulunmaktadır.

Kaynakça nasıl yazılır bir örnek?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayınevi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül (,) işareti konulur. Örnek: Orhan Pamuk, Kar, OP Basımevi, Antalya, 2010.

Ödev için kaynakça nasıl hazırlanır?

Kaynakça oluştururken önce yazarın adı ve soyadı, eserin adı, eserin yayınlandığı yayın evi ve basıldığı şehir, eserin basıldığı yıl yazılmaktadır. Bu bilgilerin yazımı sırasında aralarına virgül konulmaktadır.

Vikipedi kaynak olarak nasıl gösterilir?

Çoğu kaynak gösterme tarzında maddenin ağ adresini tam olarak yazmanız gerekir. Ancak daha kısa adres kullanmak istiyorsanız sadece Vikipedi’nin adresini yazabilirsiniz (örneğin Türkçe maddeler için http://tr.wikipedia.org/) zira maddenin adresi madde başlığından çıkarılabilir.

APA ya göre kaynakça nasıl yazılır?

“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.