Internet Kaynağı Metin Içinde Nasıl Gösterilir?

Elektronik Ortamdaki Metinleri Kaynak Gösterme: Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde varsa yazar soyadı ya da kaynak adı, varsa kaynak tarihi ya da erişim tarihi, varsa sayfa numarası ve web sayfasının erişim linki yazılır.

İnternet sitesi kaynakçada nasıl gösterilir?

Burada ise önce makale yazarının soyadı sonra bir virgülle ayrılarak ismi yazılır. Daha sonra sırayla tırnak içinde makalenin ismi, makalenin yayınlandığı veya gözden geçirildiği son tarih ve klasik kitap veya makale kaynakçasında yer alan yayınevi yerine, İnternetteki sitenin adresi gösterilir.

Kitap alıntıları nasıl yazılır?

Doğrudan alıntı yapılması durumunda; alıntı metni yazıldıktan sonra, parantez içinde, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, virgüllerle ayrılarak yazılır. Tek bir sayfaya gönderme yapıldığında “s.”, birden çok sayfaya gönderme yapılıyorsa “ss.” yazılır.

Iki ismi olan yazar kaynakçada nasıl gösterilir?

İki Yazarlı Atıf: Yazar, Editör veya çeviren sayısı iki ise soyadları arasında “ve” yazılır. 1. Yazar Soyadı ve 2. Yazar Soyadı Tarih: sayfa/levha.

APA kaynak gösterme nasıl yapılır?

APA biçimine göre kaynak gösterme, yazar(lar)ın soyad(lar)ının eser yılıyla birlikte parantez içinde gösterilmesiyle yapılmaktadır. Bir kaynaktan doğrudan alıntı yapılması durumunda sayfa numarasının da metin için alıntıya eklenmesi gerekmektedir.

You might be interested:  Samsung A12 Internet Paylaşımı Nasıl Yapılır?

PDF kaynakça olarak nasıl yazılır?

APA’da PDF Makalesine Atıf

Temel Format: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayın yılı). Makalenin başlığı. Dergi başlığı, cilt numarası (sayı numarası), sayfa numaraları.

İnternet sitesi Atıf nasıl yapılır?

Kurum/Site Adı (Kurum/Site Adı Kısaltması), “Web Sayfa Başlığı” (Erişim Gün Ay Yıl). Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı” (Erişim 1 Mayıs 2017).

Kitaplardan alıntı cümleler nasıl yazılır?

Kitabın başlığını cümle halinde yazın ve yalnızca ilk kelimeyi büyük harfle yazın. Kitabın bir alt başlığı varsa, alt başlığın ilk kelimesini de büyük harfle yazın. ‘Kitabın başlığı italik olmalıdır. Başlığı ve alt başlığı ayırmak için iki nokta üst üste kullanmanız ve ardından sonuna bir nokta koymanız gerekir.’

Kitaptan alıntı yapınca kaynakça nasıl yazılır?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayın evi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül ‘,’ işareti konulur.

Bir kitap nasıl referans gösterilir?

Kaynakça Gösterimi

  1. Kaynağın metin içinde gösterilmesi;
  2. Kaynakların metin sonunda gösterilmesi;
  3. Kaynaklar yazarlarının soyadlarının alfabetik sırasına göre düzenlenmelidir.
  4. Kitap: Yazar(lar)ın Soyadı (,) Adının Baş harfi (.)
  5. Kitap bölümü: Yazar(lar)ın Soyadı (,) Adının Baş harfi (.)

Iki soy isim nasıl yazılır?

doğan çocuğun ismi doğduğu an ona özel olur, evlenmekle falan değişmez. şöyle ki birinci soyadı olarak babasının ilk soyadını alırken, ikinci soyadı olarak da annesinin ilk soyadını alır.

Kaynakça Nasıl Yazılır APA örnek?

“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.

You might be interested:  Windows Update Nasıl Girilir?

Isim soy isim nasıl yazılır?

Özel adlar büyük harfle başlar: 1. Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar: Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Kâzım Karabekir, Ahmet Haşim, Sait Faik Abasıyanık, Yunus Emre, Karacaoğlan, Âşık Ömer, Wolfgang von Goethe, Vilhelm Thomsen vb.

APA stiline göre kaynaklar nasıl sıralanır?

APA stili referans listesi, ana metnin en sonunda yeni bir sayfada eklenmelidir. Sıralama, ilk yazarın soyadına ve yazarı olmayan kaynaklarda ise eserin başlığına göre alfabetik olarak yapılmalıdır. Aynı yazarın birden fazla çalışmasının bulunması durumunda, bu eserler yayın yılına göre sıralanmalıdır.

APA formatı nasıl yazılır?

Times New roman 12 punto kullanılmalı, satır aralığı 2 olmalıdır. Paragraflara bir tab (1,25cm) içeriden başlanmalıdır. Üst bilgi olarak sola, makalenin kısa adı tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Üst veya alt bilgi kullanılarak yazarın adı kesinlikle yazılmamalıdır.

Makaleye kaynak nasıl eklenir?

Kaynakça, alıntı ve başvuru oluşturma

  1. İmlecinizi alıntı yapmak istediğiniz metnin sonuna getirin.
  2. Başvurular > Stil öğesine gidin ve alıntı stilini seçin.
  3. Alıntı Ekle seçeneğini belirleyin.
  4. Yeni Kaynak Ekle seçeneğini belirleyin ve kaynağınız ile ilgili bilgileri doldurun.

Kaynakça kısmına ne yazılır?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayın evi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır.

Performans ödevi için kaynakça nasıl yazılır?

Kaynakça oluştururken önce yazarın adı ve soyadı, eserin adı, eserin yayınlandığı yayın evi ve basıldığı şehir, eserin basıldığı yıl yazılmaktadır. Bu bilgilerin yazımı sırasında aralarına virgül konulmaktadır.

Kaynakça olarak tez nasıl yazılır?

Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Yüksek Lisans Tezi/Doktora Tezi, Üniversite Adı, Yıl; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Tez Adı, Sayfa Numarası.  Örnek Kullanım: Recep Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı (Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2017; 45.

Leave a Reply

Your email address will not be published.