A Harfi İle Başlıyan Atasözlerimiz

Sitemizin bu sayfasında A harfi ile başlıyan atasözlerimiz yer almaktadır, Hemen göz atmak için tıklayınız.

Bu sayfamız'da A harfi ile başlıyan atasözlerimiz yer almaktadır, özgün kaynak vikipedia'dan ve çeşitli kaynaklardan alıntı olarak paylaşılan sözleri sizlerde dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.Aradığınız tüm ata sözleri blogarsi.com farkı ile sizlerle.
A Harfi İle Başlıyan Atasözlerimiz

A Harfi İle Başlıyan Atasözlerimiz

 • Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz. 
 • Aba vakti yaba, yaba vakti aba. 
 • Abanın kadri yağmurda bilinir. 
 • Abdal abdalın ne umduğunu, ne bulduğunu ister. 
 • Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır. 
 • Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz. 
 • Abdalın dostluğu köy görününceye kadar. 
 • Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır. 
 • Abdalın yağı çok olursa gah borusuna çalar, gah gerisine. 
 • Acar tazı çullu da belli olur, çulsuz da. 
 • Acele giden ecele gider.  
 • Acele ile menzil alınmaz. 
 • Acele işe şeytan karışır. 
 • Acele yürüyen yolda kalır. 
 • Aceleci sinek süte düşer. 
 • Acemi katır kapı önünde yük indirir. 
 • Acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur.
 • Acemi nalbant gibi kâh nalına vurur, kâh mıhına. 
 • Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini. 
 • Acı acıyı bastırır, su sancıyı.
 • Acı patlıcanı kırağı çalmaz. 
 • Acı söz insanı dininden çıkarır, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.
 • Akacak kan, damarda durmaz. 
 • Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.
 • Acıkan doyman , susayan kanmam sanır. 
 • Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler. 
 • Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur.
 • Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur.
 • Acındırırsan arsız olur; acıktırırsan hırsız olur. 
 • Acıyan çok, ama ekmek veren yok.
 • Acı acıyı keser, su sancıyı. 
 • Acıklı başta akıl olmaz. 
 • Acıkmış kudurmuştan beterdir. 
 • Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış. 
 • Aç ayı oynamaz.
 • Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.
 • Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.
 • Aç ayı oynamaz
 • Aç gözünü, açarlar gözünü.
 • Aç ne yemez, tok ne demez.
 • Aç doymam, tok acıkmam sanır.
 • Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur.
 • Aç koynunda azık durmaz.
 • Aç köpek fırın deler.
 • Aç kurt arslana saldırır.
 • Aç tavuk rüyasında kendini buğday ambarında görür.
 • Aç tokun halinden anlamaz.
 • Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış.
 • Açık yaraya kurt düşmez.
 • Açık ağız aç kalmaz.
 • Açık yerde tepecik kendini dağ sanır.
 • Açılan solar, ağlayan güler.
 • Açın imanı olmaz.
 • Açın karnı doyar gözü doymaz.
 • Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek.
 • Açtığın kapıyı selamla aç, selamla kapın açılsın!
 • Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.
 • Adım çıkmış dokuza, inmez sekize
 • Ada bana, adayım sana. 
 • Adam adam, pehlivan başka adam. 
 • Adam adama gerek olmasa her biri bir dağ başında olurdu. 
 • Adam adama gerek olur,. 
 • Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil. 
 • Adam adamdan korkmaz, utanır. 
 • Adam adamdır, olmasa da pulu; eşek eşektir, olmasa da çulu. 
 • Adam adamı bir kere aldatır. 
 • Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke'ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye?. 
 • Adam iş başında belli olur. 
 • Adam olacak çocuk bokundan belli olur. 
 • Adam olana bir söz yeter. 
 • Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile. 
 • Adamak kolay, ödemek güçtür. 
 • Adamakla mal tükenmez. 
 • Adamın ahmağı malını över. 
 • Adamın iyisi alışverişte belli olur. 
 • Adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola. 
 • Adamın yere bakanından, suyun sessiz akanından kork. 
 • Adamın yiğitliği, dayısından belli olur! 
 • Âdemoğlu hîlebâzdır, kimse bilmez fendini! Her kime rağbet edersen, sakın andan kendini.
 • Ağaca da çıksa pabucu yerde kalmaz Tarif edilen kişinin hem kurnaz, hem de tedbirli olduğunu ima eder.
 • Ağaç düşse de yakınına yaslanır. 
 • Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez. 
 • Ağaçtan maşa olmaz. 
 • Ağacın iyisi özünden, Yiğidin iyisi sözünden olur. Karacoğlan'dan alınmıştır.
 • Ah alan onmaz. 
 • Ahali isterse padişahı tahttan indirir. 
 • Ahlatın iyisini ayılar yer. 
 • Ahmak gelin yengeyi halayığı sanır. 
 • Ahmak misafir ev sahibini ağırlar. 
 • Ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez. 
 • Ak akçe kara gün içindir. 
 • Ak curun akmazsa kara curun kol gibi. 
 • Ak g*t geçit başında belli olur. 
 • Ak gün ağartır, kara gün karartır. 
 • Ak koyun ak bacağından, kara koyun kara bacağından asılır. 
 • Ak koyun kara koyun geçit başında belli olur. 
 • Ak koyunu gören, içi dolu yağ sanır. 
 • Ak koyunu kara kuzusu da olur. 
 • Ak koyunun kara kuzusu da olur. 
 • Ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır. 
 • Ak şeker, kara şeker, bir damar soya çeker. 
 • Akacak kan damarda durmaz. 
 • Akan su yosun tutmaz. 
 • Akan çay her zaman kütük getirmez. 
 • Akara kokara bakma, çuvala girene bak. 
 • Akarı, kokarını geçer derler!
 • Akarsu pislik tutmaz. 
 • Akarsu çukurunu kendi kazar. 
 • Akarsuya inanma, eloğluna dayanma. 
 • Akıl kazanına şans kepçesi (kepçe-i ikbal) gerek.
 • Akıllı adam kendi işini kendisi görendir.
 • Akıllı adam bildiğini söylemez;salak adam söylediğini bilmez.
 • Akıllı düşmandan değil; salak dosttan kork.
 • Akıllı düşünene kadar, deli kızını everir!
 • Akıllı görgüyü görgüsüzden öğrenir.
 • Akıllı heran çalışır,salak gün gelir çalışır.
 • Akıllı sohbetinden salak gülmesinden anlaşılır.
 • Akıllı bilgi bilir; kurnaz ortamı bilir.
 • Akıllı bir kez aldanır.
 • Akıllı sır saklar; aptal sır verir.
 • Akıllı sözünü aptala söyletir.
 • Akıllı tez kocar.
 • Akla gelmeyen başa gelir. 
 • Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama. 
 • Akmasa da damlar. 
 • Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini. 
 • Aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz. 
 • Aktan kara kalktı mı. 
 • Akça akça kazanır; fakir yol teper.
 • Akça akıl öğretir, don yürüyüş. 
 • Akçanın iyisi kesede duran, bahçanın iyisi eve yakın olan. 
 • Akı karası geçitte belli olur. 
 • Akıl adama sermaye. 
 • Akıl akıldan üstündür. 
 • Akıl akıldan, don yağı pekmezden (olur).  
 • Akıl için tarik birdir. 
 • Akıl olmayınca ne yapsın sakal?. 
 • Akıl ortak ortak, mal ortağı kaypak. 
 • Akıl para ile satılmaz. 
 • Akıl yaşta değil, baştadır. 
 • Akıl yiğide sermayedir. 
 • Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış. 
 • Akıllı, söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler. 
 • Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. 
 • Akıllı düşününceye kadar deli oğlunu everir. 
 • Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer. 
 • Akıllı olsa her sakallı kişi, sakallılara danışırlardı her işi. 
 • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
 • Akılsız iti yol kocatır. 
 • Akılsız kafanın, ayak çeker zahmetini…
 • Akılsız kasabın gerisine kaçar masadı. 
 • Akılsız köpeği yol kocatır. 
 • Akıntıya kürek çekilmez. 
 • Akşama karşı gitme, tana karşı yatma. 
 • Akşamdan sonra gelene ya lepe, ya sopa!
 • Akşamın hayrından, sabahın şerri…
 • Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir. 
 • Akşamın işine gündüz gülermiş...
 • Al elmaya taş atan çok olur. 
 • Al giyen aldanmaz. 
 • Al gömlek gizlenemez. 
 • Al gününde al; ver gününde ver. 
 • Al ile arslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz. 
 • Al kaşağıyı gir ahıra, yarası olan gocunur. 
 • Al malın iyisini, çekme kaygısını. 
 • Ala bakan iki bakar. 
 • Ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz. 
 • Alacağını alamayan, vereceğini veremez!
 • Alacakla verecek ödenmez. 
 • Alacağım olsun da alakargada olsun. 
 • Aleme cellat lazım; senin olman ne lazım?. 
 • Alet işler, el övünür. 
 • Ali Fakı’yı arayıp lafı üstüne taratma!
 • Alim ile eyle ülfet, alırsın mertebe! Cahil ile etme sohbet, dönersin merkebe!. 
 • Alim ile sohbet etmek lal-ü mercan, incidir; Cahil ile sohbet etmek günde bin can incitir.
 • Alim unutmuş, kalem unutmamış. 
 • Alim unutur, kalem unutmaz!
 • Allah'tan umut kesilmez. 
 • Allah'ın bildiği kuldan saklanamaz. 
 • Allah'ın ondurmadığını; Peygamber sopa ile kovar. 
 • Allah balmumu yakana balmumu, yağmumu yakana yağmumu verir. 
 • Allah bilir ama kul da sezer. 
 • Allah dağına göre kar verir. 
 • Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz. 
 • Allah doğrunun yardımcısıdır. 
 • Allah fukarayı sevindirmek isterse önce eşeğini yitirtir, sonra buldurur. 
 • Allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar. 
 • Allah isterse bir kulun işini, mermere geçirir dişini; istemezse işini, muhallebi yerken. 
 • Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış. 
 • Allah kulundan geçmez. 
 • Allah kulunu kısmeti ile yaratır. 
 • Allah sağ eli sol ele muhtaç etmesin. 
 • Allah sevdiğine dert verir. 
 • Allah son gürlüğü versin. 
 • Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir. 
 • Allah var. Gam yok.
 • Allah verince kimin oğlu, kimin kızı demez. 
 • Allah verirse el getirir, sel getirir, yel getirir. 
 • Allah’ın verdiği canı, sadece Allah alır!
 • Allı yelek, pullu yelek; gömlek yok canfes neye gerek?. 
 • Alma alı, sat yağızı, bin doruya, besle kırı. 
 • Alma alı, satma kırı, ille doru, ille doru; yağızın da binde biri. 
 • Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. 
 • Alma mazlumun ahını! Çıkar aheste aheste!
 • Alma yetimin ahını! Çıkar aheste aheste.
 • Alma sarı, satma sarı, kapındaysa tutma sarı. 
 • Alma soysuzun kızını, sürer anası izini. 
 • Almadan vermek, Allah'a mahsus. 
 • Almadığın hayvanı kuyruğundan tutma. 
 • Alna yazılan başa gelir. 
 • Alt değirmen güçlü akar. 
 • Altı olur, yedi olur, hep Allah'ın dediği olur. 
 • Altın anahtar her kapıyı açar. 
 • Altın ateşte, insan mihnette belli olur. 
 • Altın eli bıçak kesmez. 
 • Altın eşik, gümüş eşiğe muhtaç olur. 
 • Altın kepeğe muhtaç. 
 • Altın leğenin kan kusana ne faydası var?. 
 • Altın pas tutmaz,. 
 • Altın tasın, kan kusana faydası olmaz!
 • Altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz. 
 • Altın yere düşmekle pul olmaz. 
 • Altının kıymetini sarraf bilir. 
 • Alçacık eşeğe herkes biner. 
 • Alçak at binmeye kolay, öksüz çocuk dövmeye kolay. 
 • Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar. 
 • Alçak yer yiğidi hor gösterir. 
 • Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır. 
 • Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yere yatma yel alır. 
 • Aldım kızınızı, görmeyeyim yüzünüzü!   
 • Alışmadık g*tte don durmaz. 
 • Alışmış kudurmuştan beterdir. 
 • Alışmış kursak, bulamacını ister. 
 • Aman diyene kılıç kalkmaz. 
 • Amca baba yarısı. 
 • Amcam dayım herkesten aldım payım. 
 • An beni bir kozla, o da çürük çıksın. 
 • Ana, yürekten yana. 
 • Ana besler hurmayla, eloğlu karşılar yarmayla. 
 • Ana gezer, kız gezer, ala dana ev bozar.
 • Ana gezer, kız gezer; bu çeyizi kim düzer?. 
 • Ana gibi yar olmaz, Bagdat gibi diyar olmaz. 
 • Ana hakkı Tanrı hakkı. 
 • Ana ile kız, helva ile koz. 
 • Ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar. 
 • Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış. 
 • Ana yılan, sözü yalan, karı çiçek, sözü gerçek. 
 • Anaç tavuğun bastığı cücük, ölmezmiş.
 • Anadan olur daya, hamurdan olur maya. 
 • Anahtar doğruyadır. 
 • Analı kuzu, kınalı kuzu. 
 • Analık usta, yumağı ufak yapar; çocuklar usta, ekmeği çifte kapar. 
 • Anam babam kesem, elimi soksam yesem. 
 • Anamın adı! Ağzımın tadı (kızım)!
 • Anamın öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım. 
 • Anan güzel idi, hani yeri, baban zengin idi, hani evi. 
 • Ananın bahtı kızına. 
 • Ananın bastığı yavru incinmez. 
 • Ananın çıktığı dala kızı salıncak kurar. 
 • Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al. 
 • Anasına bak kızını al, kıyısına bak bezini al!
 • Anayı kızdan ayıran para. 
 • Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. 
 • Aptal ata binerse bey oldum sanır, şalgam aşa girerse yağ oldum sanır. 
 • Aptala malum olur. 
 • Aptala malum olur!
 • Ar dünyası değil, kar dünyası. 
 • Ar yılı değil, kar yılı. 
 • Araba devrilince yol gösteren çok olur. 
 • Araba ile tavşan avlanmaz. 
 • Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer. 
 • Arayan Mevlasını da bulur, belasını da. 
 • Ardıcın közü olmaz, yalancının sözü olmaz. 
 • Ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz. 
 • Arife tarif gerekmez. 
 • Arife günü aşa ne, bayram günü tıraşa ne?. 
 • Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar. 
 • Arka gerektir arka, ya utana ya korka. 
 • Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim. 
 • Armudu soy ye, elmayı say ye. 
 • Armudun önü, kirazın sonu. 
 • Armutun iyisini ayılar yer. 
 • Arpa eken buğday biçmez. 
 • Arpa samanıyla, kömür dumanıyla. 
 • Arpa unundan kadayıf olmaz. 
 • Arpa verilmeyen at, kamçı zoruyla yürümez. 
 • Arpacıya borç eden, ahırını tez satar. 
 • Arslan kocayınca sıçan deliği gözetir. 
 • Arslan kükrerse atın ayağı kösteklenir. 
 • Arslan postunda, gönül dostunda. 
 • Arslan yatağından bellidir. 
 • Arsız neden arlanır, çul da giyer sallanır. 
 • Arsızın yüzüne tükürmüşler, yağmur yağıyor demiş. 
 • Arı, bal alacak çiçeği bilir. 
 • Arı, bey olan kovana üşer. 
 • Arı bal alacak çiçeği bilir. 
 • Arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur. 
 • Arı kızdıranı sokar. 
 • Arıca etek, kuruca yatak. 
 • Arık arınır, ad arınmaz. 
 • Arık ata kuyruğu yüktür. 
 • Arık etten yağlı tirit olmaz. 
 • Arık öküze bıçak çalınmaz. 
 • Arşın malı kantar ile satılmaz. 
 • Asil ile taş taşı, bedasıl ile yeme aşı. 
 • Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar aslı katıktır (ayrandır). 
 • Asıl azmaz bal kokmaz, kokarsa yağ kokar!
 • Aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir. 
 • Aslan kükrerse beygir titrer. 
 • Aslan yattığı yerden belli olur. 
 • Aslını saklayan haramzadedir. 
 • Astar bol olmayınca yüze gelmez. 
 • Asıl ara, soy ara, bulamazsan ne çare.
 • Asıl azmaz, bal kokmaz;. 
 • Aslandan aslan doğar! İyi fıtratlının neslinden yine asil nesiller türer.
 • Aşkın gözü kördür. 
 • At, adımına göre değil, adamına göre yürür. 
 • At arıklıkta, yiğit gariplikte. 
 • At at oluncaya kadar sahibi mat olur. 
 • At beslenirken, kız istenirken. 
 • At binicisini tanır. 
 • At, biniciyi tanır!..
 • At bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmaz. 
 • At ile avrat yiğidin bahtına. 
 • At kaçmaz, et kaçar. 
 • At kudümüy yurt kudümü, avrat kudümü. 
 • At sahibine göre eşer. 
 • At yedi günde, it yediği günde. 
 • At yedi günde, it yediği günde unutur. 
 • At yiğidin yoldaşıdır. 
 • At ölür, itlere bayram olur. 
 • At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. 
 • Ata arpa, yiğide pilav. 
 • Ata binen nalını, mıhını arar. 
 • Ata binersen Allah'ı, attan inersen atı unutma. 
 • Ata da soy gerek, ite de. 
 • Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli. 
 • Ata dostu oğla mirastır. 
 • Ata eyer gerek, eyere er gerek. 
 • Ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek. 
 • Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar. 
 • Atalar çıkarayım der tahta, döner dolanır gelir bahta. 
 • Ataların sözü Kura'a girmez; ama yanınca yürür. 
 • Atasını tanımayan Allah'ını tanımaz. 
 • Ateş alev ile söndürülmez. 
 • Ateş demekle ağız yanmaz. 
 • Ateş düştüğü yeri yakar. 
 • Ateş düzene girdi hamur bitti, işler düzene girdi ömür bitti.
 • Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 
 • Ateşe yakın olan, ısınır!
 • Atı zorla çeşmeye götürürsün ama, zorla su içiremezsin!
 • Atlar nallanırken kurbağa ayağını uzatmaz,. 
 • Atlar tepişir, arada eşekler ezilir. 
 • Atlı kaçar, kaçar; yaya arkasına ne düşer?. 
 • Atlıya saat olmaz. 
 • Atta, avratta uğur vardır. 
 • Atta karın, yiğitte burun. 
 • Attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değse bari!
 • Attığın taş ürküttüğün kuşa değmez. 
 • Atılan ok geri dönmez. 
 • Atım tepmez, itim kapmaz deme. 
 • Atın bahtsızı arabaya düşer. 
 • Atın dorusu, yiğidin delisi. 
 • Atın varken yol tanı ağan varken el tanı. 
 • Atın ölümü arpadan olsun. 
 • Atın ürkeği, yiğidin korkağı. 
 • Atına bakan ardına bakmaz. 
 • Av avlanmış, tav tavlanmış. 
 • Av avlayanın, kemer bağlayanın. 
 • Av köpeği avdan kalmaz. 
 • Av vuranın değil alanın. 
 • Ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz. 
 • Ava giden avlanır. 
 • Avcı ne kadar al bilse, ayı o kadar yol bilir. 
 • Avcı ne kadar hile bilse, ayı o kadar yol bilir. 
 • Avradı boşayan topuğuna bakmaz. 
 • Avradı eri saklar, peyniri deri. 
 • Avrat malı, kapı mandalı. 
 • Avrat var, arpa unundan aş yapar; avrat var, buğday unundan keş yapar. 
 • Karı vardır arpa ununu aş eder
 • Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar. 
 • Ay görmüşün yıldıza minneti yoktur. 
 • Ay var yılı besler, yıl var ayı beslemez. 
 • Ay ışığında ceviz silkilmez. 
 • Ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz. 
 • Ayaklar baş, başlar ayak oldu. 
 • Ayağı yürüten baştır. 
 • Ayağında donu yok, fesleğen takar başına. 
 • Ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut düşünme derin. 
 • Ayağını yorganına göre uzat. 
 • Ayağının bastığı yerde ot bitmez. 
 • Ayda bir gel dostuna, kalksın ayak üstüne; günde bir gel dostuna, yatsın sırtı üstüne. 
 • Ayrandan aşağı katık olmaz. 
 • Ayranı yok içmeye, tahtıravanla gider sıçmaya. 
 • Ayranım ekşidir diyen olmaz. 
 • Ayvaz kasap hepsi bir hesap. 
 • Ayyar tilki art ayağından tutulur. 
 • Ayı akım, kirpi yumuşağım demiş. 
 • Ayı gördüm, yıldıza itibarım yok. 
 • Ayı görmeden bayram etme. 
 • Ayı sevdiği yavrusunu hırpalar. 
 • Ayın on beşi karanlık, on beşi aydınlıktır. 
 • Ayıpsız yar arayan kalır. 
 • Ayıyı fırına atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış. 
 • Az ada, çok öde. 
 • Az ateş çok odunu yakar. 
 • Az el aş kotarır , çok el iş kotarır. 
 • Az kaz, uz kaz, boyunca kaz. 
 • Az mal kan yutturur, çoğu birbirini güttürür. 
 • Az olsun, uz olsun. 
 • Az söyle, çok dinle. 
 • Az tamah çok ziyan getirir. 
 • Az veren candan, çok veren maldan. 
 • Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur. 
 • Aza demişler, nereye. 
 • Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz. 
 • Aza sormuşlar nereye, çoğun yanına demiş. 
 • Azı karar! Çoğu zarar! Ortası yarar! ( 
 • Azıcık ağrıya aş bastırır. 
 • Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında kalır. 
 • Aç, yanından kaç. 
 • Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez. 
 • Aç anansa da kaç. 
 • Aç arslandan tok domuz yeğdir. 
 • Aç at yol almaz, aç it av almaz. 
 • Aç ayı oynamaz. 
 • Aç aç ile yatınca arada dilenci doğar. 
 • Aç domuz darıdan çıkmaz. 
 • Aç doymam, tok acıkmam sanır. 
 • Aç elini kora sokar. 
 • Aç esner, aşık gerinir. 
 • Aç gezmekten tok ölmek yeğdir. 
 • Aç gezmektense tok ölmek yeğdir. 
 • Aç gözünü, açarlar gözünü. 
 • Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun. 
 • Aç ile eceli gelen söyleşir. 
 • Aç karın katık istemez. 
 • Aç kurt arslana saldırır. 
 • Aç kurt yavrusunu yer. 
 • Aç köpek fırın deler. 
 • Aç ne yemez, tok ne demez. 
 • Aç tavuk kendini arpa ambarında sanır. 
 • Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır. 
 • Aç yar onda sarpın kurcalanmaz. 
 • Aç ölmez, gözü kararır; susuz ölmez, benzi sararır. 
 • Aça kuru ekmek bal helvası gibi gelir. 
 • Açlık ile tokluğun arası yarım yufka. 
 • Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna. 
 • Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. 
 • Açık g*te herkes tükürür. 
 • Açık kaba it değer. 
 • Açık yaraya tuz ekilmez. 
 • Açılan solar, ağlayan güler. 
 • Açın gözü ekmek teknesinde olur. 
 • Açın imanı olmaz. 
 • Açın koynunda ekmek durmaz. 
 • Açın kursağına çörek dayanmaz. 
 • Ağa borç eder, uşak harç. 
 • Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimden" demiş. 
 • Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş. 
 • Ağaca dayanma kurur dayanma ölür. 
 • Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. 
 • Ağacı kurt, insanı dert yer. 
 • Ağacın kurdu içinde olur. 
 • Ağalık vermekle, yiğitlik vurmakla. 
 • Ağanın alnı terlemezse ırgatın burnu kanamaz. 
 • Ağanın gözü, yiğidin sözü. 
 • Ağanın gözü ata tımardır. 
 • Ağanın gözü öküzü semiz eder. 
 • Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez. 
 • Ağaç, meyvesi olunca başını aşağı salar. 
 • Ağaç ağaç içinde büyür. 
 • Ağaç, dalıyla gürler!  
 • Ağaç yaprağıyla gürler. 
 • Ağaç yaş iken eğilir. 
 • Ağaç yaşken eğilir. 
 • Ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz. 
 • Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz. 
 • Ağlama ölü için, ağla deli için. 
 • Ağlamakla yar ele girmez. 
 • Ağlamayan çocuğa meme vermezler. 
 • Ağlarsa anam ağlar, başkası yalan ağlar. 
 • Ağlatan gülmez. 
 • Ağlayanın malı gülene hayır etmez. 
 • Ağrılarda göz ağrısı, her kişinin öz ağrısı. 
 • Ağrısız baş mezarda gerek. 
 • Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar. 
 • Ağustosta gölge kovan, zemheride karnın ovar. 
 • Ağustosta yatanı zemheride büğelek tutar. .
 • Ağustos'tan sonra ekilen darıdan, bal vermeyen arıdan, sabah erkeğinden sonra kalkan karıdan hayır gelmez!
 • Ağustosun 15'inden sonra ere kaftan, ata çul. 
 • Ağustosun yarısı yaz, yarısı kıştır. 
 • Ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden belli olur. 
 • Ağzın karnından büyük olmasın. 
 • Ağzına bir zeytin verir, altına tulum tutar. 
 • Ağzına tat bulaşanın gözü pekmez tutumundadır. 
 • Ağılda oğlak doğsa, dere boyunda otu biter. 
 • Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter. 
 • Ağır git ki yol alasın. 
 • Ağır ol batman gel. 
 • Ağır otur ki bey desinler. 
 • Ağır taş batman döver. 
 • Ağır yongayı yel kaldırmaz. 
 • Ağırlık altın kale, hafiflik başa bela. 
 • Ağız büzülür, göz süzülür, ille burun, ille burun. 
 • Ağız yer yüz utanır. 
 • Ağızdan burun yakın, kardeşten karın. 
 • Aş taşarsa çömçenin değeri kalmaz. 
 • Aş taşınca kepçeye paha olmaz. 
 • Aş tuz ile, tuz oran ile. 
 • Aşk ağlatır, dert söyletir. 
 • Aşk başa gelirse akıl baştan çıkar. 
 • Aşk olmayınca meşk olmaz. 
 • Aşure yemeye giden kaşığını taşır. 
 • Aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olur. 
 • Aşık alemi kör, dört yanını duvar sanır. 
 • Aşık daima bey oturmaz. 
 • Aşını, eşini, işini bil. 
 • Aşığın gözü kördür. 
 • Abdal abdalın ne umduğunu, ne bulduğunu ister. 
 • Abdal ata binmiş bey oldum sanmış.
 • Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.
 • Abdala "kar yağıyor" demişler, "titremeye hazırım" demiş.
 • Abdalın arkadaşlığı yol görününceye kadardır.
 • Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır.
 • Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.
 • Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir olsa da çulu.
 • Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur.
 • Adam kıtlığında keçiye Abdurrahman Çelebi derler.
 • Adam olana bir söz yeter.
 • Adam sandık eşeği, altına serdik döşeği.
 • Adam sandım eşeği, alnıma çarptı daşşağı!
 • Adam yenilmekle marifetli olur, yanılmakla alim.
 • Adamak kolay, ödemek güçtür.
 • Adamakla mal mı tükenir?
 • Adamın iyisi iş başında belli olur.
 • Adı çıkacağına canı çıksın.
 • Adı çıktı dokuza, inmez sekize.
 • Ağaç ne kadar meyve verirse, dalı o kadar yere eğilir.
 • Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez.
 • Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer.
 • Ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer.
 • Ağaç yaşken eğilir. 
 • Ağaca balta vurmuşlar "sapı bendendir" demiş. 
 • Ağacın kurdu içinde olur 
 • Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız.
 • Ağaca çıkan keçinin dama çıkan oğlağı olur.
 • Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
 • Ağaca dayanma çürür, insana güvenme ölür.
 • Ağacı kurt, insanı dert bitirir. 
 • Ağaçlı köyü su basmaz.
 • Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer.
 • Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz. 
 • Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez.
 • Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar.
 • Ağır git ki yol alasın.
 • Ağır kazan geç kaynar.
 • Ağır otur, batman götür.
 • Ağır taş batman döver.
 • Ağır taş yerinden oynamaz.
 • Ağız yemeyince yüz utanmaz.
 • Ağlama ölü için, ağla deli için.
 • Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
 • Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.
 • Ağlayak da gözden mi olak?'.
 • Ağrısız baş mezarda olur.
 • Ağustos ayında beyni kaynayanın, zemheride (Zahmarıda) kazanı kaynar.
 • Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın.
 • Ağzı açık ayran delisi.
 • Ağzına bir zeytin verir, ardına tulum tutar.
 • Ağzından bal akıyor.
 • Ah alan unmaz, ah yerde kalmaz.
 • Ak gün ağartır‚ kara gün karartır.
 • Ak ile kara dere kenarında belli olur.
 • Ak köpeğe koyun diye sarılma.
 • Akan su, pis tutmaz.
 • Akçe bulsam, çıkı yok.
 • Akıl, akıldan üstündür.
 • Akıl para ile satılmaz.
 • Akıl yaşta değil baştadır.
 • Akıl yiğide sermayedir. 
 • Akılı olmayana neylesin sakal, kayışı tarladan götürür çakal.
 • Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır 
 • Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş, torunu olmuş.
 • Akıllı olan katar katar yer, akılsız olan satar satar yer.
 • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
 • Akılsız köpeği yol kocatır.
 • Akılsızın şaşkını beyaz giyer kış günü.
 • Akıllı deliye söyletirmiş!
 • Akıntıya kürek çekme, kurak yere ekin ekme.
 • Alet işler el övünür, talih işler kul övünür!
 • Alışkın olmayan g*tte don durmaz!
 • Alışmış, kudurmuştan beterdir!.
 • Allah yolu yolsuza düşürmesin
 • Alma yetimin ahını! Çıkar aheste aheste.
 • Altın, yere düşmekle pul olmaz'
 • Anam babam kesem!.. Elimi soksam soksam yesem. 
 • Anasına bak kızını al, kıyısına bak bezini al!
 • Anası ölen hanım olur, babası ölen bey olur.
 • Aptal ata binince bey oldum sanır
 • Akranıyla konuşmayanın sesi, semadan gelir.
 • Akşam gelen misafirin, yiyeceği bulgur sıkısı, yatacağı ahır sekisi.
 • Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir.
 • Al elmaya taş atan çok olur.
 • Al malın iyisini çekme kaygısını.
 • Al yakışırken, el bakışırken.
 • Alacağın bir iğne, çeliğin okkasını orantıya vurursun.
 • Alçak tavuk kendini ferik gösterir.
 • Alim unutmuş, kalem unutmamış.
 • Allah aptala eşeğini kaybettirir, sonra buldurup sevindirir(miş).
 • Allah dağına göre kar verir.
 • Allah şaşırttı mı, dayıya hala dedirtirmiş.
 • Allı yelek, pullu yelek, canfes neye gerek?
 • Alma el kızının ahını, gökten indirir şahini.
 • Alma mazlumun ahını, gökden indirir şahını
 • Almadan vermek Allah'a mahsustur.
 • Almak kolay ödemek zordur.
 • Altın anahtar, her kapıyı açar.
 • Altın eşik, ağaç eşiğe muhtaçtır.
 • Altın kılıç demir kapıyı açar.
 • Altının değerini sarraf bilir.
 • Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz.
 • Anan gibi saç büyüteceğine, baban gibi bıyık büyüt.
 • Anan turp, baban şalgam, sen içinde gülbe şeker.
 • Ananın bastığı yavru incinmez.
 • Ananın bastığı yerde yavru ölmez.
 • Anasına bak kızını al, astarına bak bezini al.
 • Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.
 • Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur.
 • Ar gözden, kâr yüzden anlaşılır.
 • Ar namus hak getire.
 • Arap eli öpmek, dudak karartmaz.
 • Arayan belasını da devasını da bulur.
 • Arayan bulur, inleyen ölür.
 • Arayan Mevla'sını da bulur, belasını da...
 • Arefe günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar.
 • Arı bal yapacak çiçeği bilir.
 • Arı kahrını çekmeyen balın kadrini ne bilir.
 • Arı satmış namusu tell&arirc;la vermiş.
 • Arkadaş dediğinin gölgesinde suç işlenir.
 • Arkadaşını söyle ki, sana kim olduğunu söyleyeyim.
 • Arkalı it kurdu boğar.
 • Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle.
 • Armudun iyisini ayılar yermiş.
 • Arpa eken darı biçmez.
 • Arpa ekip buğday bekleme.
 • Aslan yattığı yerden belli olur. 
 • Aslı neyse nesli odur.
 • Aslına çekmeyen haramzadedir.
 • Aslında olan tırnağına getirir.
 • Aslını inkâr eden haramzâdedir.
 • Aslını inkar eden, haramzade olur
 • Aslını inkâr edenin nesli gevşek olur.
 • Asılmış adamın evinde ipten söz edilmez.
 • Aş kaşık ile, iş keşik ile.
 • Aş sabahın iş sabahın.
 • Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.
 • Aşk olmayınca meşk olmaz.
 • At alırsan yazın, deve alırsan güzün, avrat alırsan gezin ha gezin.
 • At binenin kılıç kuşananındır.
 • At ile avrat yiğidin ikbalindendir.
 • At karnından yiğit burnundan bellidir.
 • Atlar tepişir olan eşeklere olur.
 • At olacak tay yürüyüşünden belli olur.
 • At ölür itlere bayram olur.
 • At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır
 • At ver hasım ol, kız ver hısım ol.
 • At yedi günde, it yediği günde unutur. 
 • At, sahibine göre kişner.
 • Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp.
 • Ata et, ite ot verilmez.
 • Ata sözü tutmayan, uluya uluya kalır.
 • Ateş düştüğü yeri yakar.
 • Ateş ile barut bir arada olmaz.
 • Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
 • Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler
 • Atlıya selam kelam, eşekliye sonra gine gelem
 • Atı alan Üsküdar'ı geçti.
 • Atımın anlı sakar, lakabını ele takar.
 • Atın iyisi arkadan gelmez.
 • Atlar tepişirken arada eşekler ezilir.
 • Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış.
 • Attan düşen kaba döşek, eşekten düşen kazma kürek.
 • Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür.
 • Attan indi eşeğe bindi.
 • Attığın taş ürküttüğün kuşa değmez. 
 • Avradı er zapt etmez, ar zapt eder.
 • Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür.
 • Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz.
 • Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz.
 • Ayağını yorganına göre uzat.
 • Aydan gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne.
 • Avcı ne kadar hile bilse, ayı o kadar yol bilir. 
 • Avcı nanca al bilse; ayı onca yol bilir.
 • Avradın dolaşığı, akşamdan sabaha kor bulaşığı
 • Ayı yavrusunu severken öldürürmüş.
 • “Ayının bildiği 40 türkü, 40’ı da armut üstüne...”.  
 • “Ayıya sormuşlar mesleğin ne diye? Berberlik demiş. Amma da eline yakışır ya demişler!”. 
 • Ayranım ekşidir diyen olmaz. 
 • Ayvaz kasap hepsi bir hesap. 
 • Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır.
 • Az menfaat çok zarara mal olur.
 • Az sabırda, çok keramet vardır.
 • Az tamah, çok ziyan getirir.
 • Az veren candan, çok veren maldan verir.
 • Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa.
 • Az yaşa, uz yaşa! Akıbet gelecek başa!
 • Az yetmez, çok artmaz!
 • Azan Mevlasını da bulur, belasını da.
 • Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez.
 • Azı bulamayan, çoğu hiç bulamaz!
 • Azıcık aşım, kaygısız başım.
 • Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında olur.
Sitemizin bu sayfasında A harfi ile başlıyan atasözlerimizi sizlerle paylaştık, burada yer almayan fakat sizlerin bildiği ata sözleri varsa sizlerde aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak bizlerle paylaşabilirsiniz.

COMMENTS

Ad

1 yıllık iptv,1,10 Kasım,1,2019,5,2020,7,2021,1,2023,1,30 Ağustos Mesajları,1,4K Wallpaper,1,502,1,502 bad gateway,1,7/24 görüşme,1,8 Mart,1,A,1,adanaya gel gidek mp3,1,Admob,1,Adobe,1,Adsense,3,agent ransack,1,Ağır Abi Mesajları,1,Ağır Abi Sözleri,1,Ağır Kapak Sözler,1,Ağır Küfürlü Sözler,1,Ağır Sözler,2,akp,1,Alo Garanti,1,altay bayındır,1,Android,23,Android Studio,2,android studio çözüm merkezi,1,Android Studio Hataları,4,Android Studio Yardım Merkezi,3,anket,1,anlam yüklü aşk sözleri,1,anlamlı cuma mesajları,1,Anlamlı Güzel Sözler,2,anlamlı hz ali sözleri,1,Anlamlı Kısa Sözler,1,Anlamlı Mesajlar,1,Anlamlı Resimli Sözler,1,Anlamlı Sözler,18,Anlamlı Teklif Mesajları,1,Anneler Günü,1,Anneler Günü Sözleri,1,Anneler İçin Güzel Sözler,1,Anneler İçin Sözler,1,Annelere Güzel Sözler,1,Antalya Bilgisayar,1,Antalya Bilgisayar Satışı,1,Antalya bilgisayar servisi,1,Antalya bilgisayar tamiri,1,Antalya Bilgisayar Toplama,1,antalya chat,1,antalya escort,2,antalya escort ilanları,1,antalya escort servisi,1,antalya escort tamir,2,antalya escort yedek parça,2,antalya görüntülü sohbet,1,antalya sohbet,1,Antalya Web Tasarım,1,Antalya Web Sitesi Tasarımı,1,AÖL Sınav Sonuçları,1,Apk,13,Araba Etiketleri,1,arkadaşlık,1,Ascıı,1,ASCII,1,Ascıı Şekiller,2,Asker Mesajları,1,Asker Sözleri,1,Asphalt 8 apk indir,2,Asphalt 8 hile,1,Asphalt 8 hilesi,1,Asphalt 8 para hilesi,1,Asphalt 9 apk indir,1,Asphalt 9 hile,1,Asphalt 9 hilesi,1,Asphalt 9 para hilesi,1,Asphalt 9: Legends,1,Aşk Etiketleri,1,Aşk Sözleri,1,Ata Sözleri,26,Ata Sözlerimiz,5,Ayrılık Mesajları,1,Ayrılık Sözleri,1,Ayyıldız Tim,1,Ayyıldız Tim Duvar Kağıtları,1,Ayyıldız Tim PNG,1,B,1,backlink,4,backlink listeleri,1,backlink paketleri,1,backlink siteleri,1,backlink veren siteler,1,Bahar Sarıboğa,1,Bakanlık,1,baldudak96,1,Balık,1,Balıkçı,1,Bankalar,1,Banner PSD,2,Bayram Mesajları,2,Bebek Adları,1,Bebek İsimleri,2,Bebekler İçin isimler,1,bedava eposta hesapları,1,bedava gmail hesapları,1,bedava gmail hesapları 2019,1,bedava gmail hesapları ve şifreleri,1,bedava gmailler,1,Bedava Hosting,2,Bedava iPTV,3,bedava mail adresleri,1,bedava mail adresleri listesi,1,bedava mail adresleri ve şifreleri,1,Bedava Netflix,1,Bedava Netflix Hesapları,1,Bedava Skin,1,Bedava Sunucu,1,Bedava token,1,beğeni hilesi,1,Beğeni kasma,1,Belgesel,5,Beşiktaş,1,beşiktaş arkaplan,1,beşiktaş duvarkağıtları,1,beşiktaş resimleri,1,beşiktaş wallpaper,1,Bilgisayar,1,Bilgisayardan Müzik Tarama,1,Bilinmeyen Numaralar,1,Bilişim,1,Blog,196,Blogger,10,Blogger Meta Ayarları,1,Blogger Seo,1,Blogger Social Meta,1,Blogger Tema İndir,2,C,1,Cam4,2,Cam4 Yayın Açılmıyor,1,Cam4'e Giriş Yapamıyorum,1,candy crush,1,candy crush saga hile 2019,1,candy crush saga hile pc,1,candy crush saga hileleri,1,candy crush saga hilesi,1,candy crush saga indir,1,candy crush saga mod apk,1,Canlı,1,canlı alem chat,1,canlı alem sohbet,1,canlı destek,1,Canlı Radyo Dinle,2,Canlı TV,2,Canlı Tv izle,1,CanlıAlem,2,CanlıAlem Sohbet,1,canlialem,2,canlialem.com,1,Cemal Süreya,1,Cemal Süreya Kimdir,1,Cemal Süreya Sözleri,1,Cemal Süreya Şiirleri,1,Cep lira yükle,1,chat,2,chatroulet,1,Chatroulette,1,chaturbate,1,chp,1,cimbom,1,Clone Script,1,CloudFlare,1,Codecanyon,6,corona belirtileri,1,corona nasıl tedavi edilir,1,corona nedir,1,coronadan nasıl korunulur,1,Counter Strike isimleri,1,Counter Strike Nickleri,1,Cpanel,1,Crack,1,CS GO Nickleri,1,cs:go,2,Cs:Go Skin Siteleri,1,CSGO,3,csgo aim bot,1,csgo aim hack,1,csgo hack,2,csgo magic bullet,1,csgo spinbot,1,CSGO Şekilli Nickler,1,csgo trigger bot,1,csgo wall hack,2,Cuma Mesajları,4,Cuma Sözleri,1,Ç,1,Çıkma Teklifi Sözleri,1,çocuğum için hes kodu,1,çocuk oyunları,1,Çörek Otu,1,Çörek Otunun Faydaları,1,D,1,Damar Sözler,1,Dating Script,1,demokratik kongo cumhuriyeti,1,deprem,1,destek,1,Dini Bilgiler,2,Diş Ağrısı,1,Dişi Köpek İsimleri,1,Diziler,1,DNS,2,Doğa ETiketleri,1,Dostluk Mesajları,1,Dostluk Sözleri,1,Dosya Paylaş,1,Dosya Upload Siteleri,1,dosya yükle,2,dosya.tc,1,Download,43,Download Arşivi,4,download manager,1,Downloader,1,Downoad,1,dsp,1,Duvar Kağıtları,1,Duygulu Sözler,1,Duygusal Ayrılık Sözleri,1,Duygusal Sözler,1,Düğün Etiketleri,1,dünyanın en fakir ülkeleri,1,E,1,E-devlet,3,E-devlet Şifresi Alma,1,Eczane,1,edu backlink,1,Emoji,1,Emoji Arşivi,2,Emoji Karakterleri,1,Emoji Kodları,1,Emoticons,1,Emoticons Art,1,emre belözoğlu,1,en beğenilen küfürlü sözler,1,en fakir ülke sıralaması,1,en fakir ülkeler,1,En Güzel 30 Ağustos Mesajları,1,En Güzel Bebek İsimleri,1,en güzel hz ali sözleri,1,En Güzel Necip Fazıl Kısakürek Sözleri,1,en hızlı işletim sistemleri,1,En İyi Upload Siteleri,1,En Komik Sözler,1,Erkek Köpek İsimleri,1,Ernest Hemingway kimdir,1,Ernest Kimdir,1,erotik sözler,1,ERROR: Module,1,escort servisi,1,Eski Sevgiliye Sözler,1,Etiketler,1,etkileyici hz ali sözleri,1,Evcil Hayvan İsimleri,1,F,1,Facebook,1,Facebook İçin Güzel Sözler,1,Facebook İçin Sözler,1,fake e posta şifre,1,Farid Farjad,1,fatih terim,1,Fenerbahçe Duvar Kağıtları,2,Fenerbahçe Mobil Duvar Kağıtları,1,fenerbahçe wallpapers,1,fenomen,1,Fıkra Oku,8,Fıkralar,8,file hosting,1,file share,1,filesshare.co,1,Filmler,1,Finans,1,Firebase,1,font arşivi,1,font indir,1,ford escort,1,Format Nasıl Atılır ?,1,Forum,2,Forum Siteleri,1,Foto Galeri,1,fps,1,fps arttırma yöntemleri,1,Free Backlink,1,Free Banner PSD,2,Free Blogger Templates,1,Free Hosting,2,free iptv,1,Full,1,full crack,1,Full Programlar,1,G,1,galatasaray,1,galatasaray mobil wallpaper,1,galatasaray wallpaper,1,game island,1,Gameloop,1,Gebelik,1,Geçmişteki İlaçlar,1,Google,4,google news,1,Google Play,8,Google Seo Optimization,1,gov backlink,1,görüntülü sohbet,1,Günün En Güzel Sözleri,1,Güzel Anlamlı Sözler,1,Güzel Mesajlar,9,Güzel Özür Mesajları,1,Güzel Sözler,100,H,1,Hard Reset,1,Hashtag,1,Hasret Mesajları,1,Hasret Sözleri,1,Hatun Kafası,1,Hayvan Etiketleri,1,hazır e posta 2019,1,Hd Wallpaper,1,hdp,1,hes kodu oluşturma,1,hes kodu sorgulama,1,hes kodu üretme,1,Hileli Mod,1,Hitap Etmek İçin Sözler,1,hosting,2,Hosting Arıyorum,2,hz ali facebook sözleri,1,hz ali kimdir,1,I,1,Instagram,2,İ,1,icon,1,idm,1,İlaç Sorgulama,1,İletişim,1,İnstagram,1,instagram beğeni hilesi,1,instagram downloader,1,instagram izlenme hilesi,1,instagram takipçi,1,instagram takipçi arttırma,1,instagram takipçi arttırma hilesi,1,instagram takipçi hilesi,2,instagram takipçi hilesi siteleri,1,instagram takipçi kasma,1,instagram takipçi yükseltme,1,internet download manager indir,1,internetten nasıl para kazanılır,1,internetten para kazan,2,ip,1,iPTV,4,iptv firmaları,1,izlenme hilesi,1,izmir,1,K,1,Kadınlar Günü,1,Kadınlar Günü Sözleri,1,Kadir Gecesi Mesajları,1,Kadir Gecesi Sözleri,1,kameralı sohbet,1,Kapak Laflar,3,Kapak Mesajlar,2,Kapak Sözler,12,Kargo Sorgulama,1,Kargom Nerede,1,kayan reklam kodu,1,Kemer bilgisayar servisi,1,Kıs Mesajlar,1,Kısa Anlamlı Sözler,1,Kısa Özür Mesajları,1,Kısa Sözler,3,Kısa Ünlü Sözleri,1,Kimdir ?,1,kod bulucu,1,kod tarama,1,Komik Etiketleri,1,Komik Mesajlar,1,Komik Resimler,1,Komik Sözler,3,Komik Videolar,4,Köpek İsimleri,1,Kral FM,1,Kral Radyo,1,kullanılmamış eposta hesapları,1,Kurban Bayramı Mesajları,2,Kurban Bayramı Sözleri,1,küfür sokakta,2,küfürlü kapak sözler,2,Küfürlü Mesajlar,1,Küfürlü Sözler,5,L,1,Laf Sokan Sözler,1,Lenovo,1,M,1,m3u8,1,magic bullet,1,mesut özil,1,Mevlid Kandili Mesajları,1,Mevlid Kandili Sözleri,1,Mezar Taşı Sözleri,1,mhp,1,Mide Ağrısı,1,Mide Tedavisi,1,Mide Yanması,1,Mobil,2,Mobil Tv İzle,1,Mobil Uyumlu Video Ekleme,1,mobil webmail okuma,1,Mobile,1,Mod Apk,1,Mp3,1,mp3 indir,2,Mp3 İndir,2,muslera,1,Müşteri Hizmetleri,1,Müzik Etiketleri,1,MySQL,1,N,1,Nasıl Geçer,1,Nat Geo Wild,1,National Geographic,1,Necip Fazıl Kısakürek Sözleri,1,Netflix,2,Neyzen Tevfik,1,Neyzen Tevfik Sözleri,1,Nickname Symbols,1,Nikola Tesla,1,Nulled,11,Nulled Script,22,O,1,offshore,1,Omegle Chat,2,onesignal-gradle-plugin hatası,1,onesignal-gradle-plugin sorunu,1,Oyun Hileleri,8,oyun oyna,1,Oyunlar,4,Ö,1,Öğretmenler Günü,1,Öğretmenler Günü İçin Sözler,1,Öğretmenlere Güzel Sözler,1,Özel Günler,3,Özel Karakterler,1,Özel Şekiller,1,Özlem Sözleri,1,özlü hz ali sözleri,1,Özlü Sözler,2,Özür Mesajları,1,P,1,Pagespeed,1,panel indir,2,Panel İndir,1,Papağan Fıkraları,1,Papağan Fıkrası,1,Para Kazan,2,para kazanma teknikleri,1,para kazanma yolları,1,para kazanmanın yolları,1,pegasus hava yolları,1,pegasus iletişim,1,Pegasus müşteri hizmetleri,1,Pet İsimleri,1,photoshop,1,Ping,1,Play Store,1,Popüler Diziler,1,poyzi07,1,program indir,1,Proje Silme,1,PSD Download,2,Pubg,1,Pubg Mobile,2,puzzle,1,R,1,Rahmi Gürpınar Kimdir,1,Rahmi Gürpınar Nerelidir,1,Ramazan Bayramı Mesajları,1,re-skin,1,reklam kodu,1,Resimli Ağır Sözler,1,resimli cuma mesajları,1,Resimli Fıkralar,1,Resimli Güzel Sözler,1,resimli hz ali sözleri,1,Resimli Kadir Gecesi Mesajları,1,Resimli Kapak Sözler,3,Resimli Komik Sözler,1,Resimli Küfürlü Sözler,1,Resimli Mevlid Kandili Sözleri,1,Resimli Sözler,7,reskin,1,Responsive Tema İndir,1,Responsive Video Ekleme,1,Reynmen,1,Romantik Çıkma Teklifi Sözleri,1,Roportaj Adam,1,Röportaj Adam,1,S,1,Sağlık,11,Sağlık Haberleri,1,Sağlıklı Bilgiler,1,script indir,1,Script İndir,7,sen yanlış yaptın mp3,1,Sendika Nedir,1,Sendikalar,1,Sendikaya Nasıl Üye Olunur,1,Seni Seviyorum Sözleri,1,SEO,4,sesli chat,4,sesli loca,1,Sesli Siteler,2,sesli sohbet,6,seslichat,1,Sesliloca.com,1,sesliloca.net,1,seslisohbet,1,Sevgi Sözleri,1,sevgili ile ilgili sözler,1,Sevgililer Günü Mesajları,1,sevgililer için güzel sözler,1,Sevgiliye Anlamlı Sözler,1,sevgiliye en güzel aşk sözleri,1,sevgiliye güzel mesajlar,1,sevgiliye güzel sözler,1,Sevgiliye Hasret Sözleri,1,Sevgiliye Hitap Sözleri,1,Sevgiliye Hitaplar,1,Sevgiliye Kapak Mesajlar,1,Sevgiliye Kapak Sözler,2,sevgiliye resimli güzel sözler,1,Sevgiliye Seni Seviyorum Mesajları,1,Sevgiliye sözler,1,Sevgiliye Uzun Mesajlar,1,Sevgiliye Uzun Sözler,1,Seyahat,1,Seyehat Etiketleri,1,Shazam,1,Shazam Web,1,Shortcodes,1,Site Tanıtım,1,Smile,2,Smile Karakterleri,1,sohbet,3,Soratemplates,1,Sözler,86,Sponsor Arıyorum,1,Sponsor Hosting,3,Sponsor Hosting Arıyorum,1,Sponsor Reseller,1,Sponsor Sunucu,1,steam,1,steam guard,1,Sura İskəndərli,1,Ş,1,Şahin Kendirci,2,Şarkı Sözleri,5,Şemsi Tebrizi Sözleri,1,Şifre alma,1,T,1,takipçi hilesi,1,Takipçi kasma,1,Tanıtım Makalesi,1,Taylor Swift,2,Tekirova bilgisayar format,1,Tekirova bilgisayar servisi,1,Tekirova bilgisayar tamiri,1,Tekno VPN Crack,1,Tekno VPN Full Crack,1,Tekno VPN Lisans,1,Teknoloji,3,Tema Düzenleme,1,tema indir,1,Tevfik Fikret Sözleri,1,Tezer Özlü,1,tik tok,1,tiktok fenomenleri,1,Tinder,1,Tivibu,1,TL Yükle,1,Token Generator,1,trabzonspor,1,trabzonspor duvarkağıtları,1,trabzonspor resimleri,1,trabzonspor wallpaper,1,Trafik Sigortası,1,trial iptv,1,Tuncel Kurtiz,1,Türkçe Ata Sözleri,26,Türkiyedeki Sendikalar,1,Tv izle,1,Twitter Mesajları,1,Twitter sözleri,1,U,1,Ucuz Trafik Sigortası,1,Upload,1,Upload Files,1,Upload Siteleri,2,Url Helper,1,URL Helper Key,1,Url Helper License Key,1,uygulama düzenleme,1,uygulama editleme,1,Uygulama Silme,1,uygun e posta adresleri,1,Ü,1,Ücretsiz Backlink,2,ücretsiz backlink siteleri,1,Ücretsiz Hosting,2,Ücretsiz iPTV,1,Ücretsiz Netflix,1,Ücretsiz Netflix Hesapları,1,Ünlü Sözler,4,Ünlü Sözleri,17,V,1,valve,1,Veliden Öğretmene Sözler,1,Video,20,Video Galeri,23,Video izle,1,virtual box kaldırılmıyor,1,virtual box nasıl kaldırılır,1,VnHax,2,vodafone bedava internet,1,vodafone bedava internet paketleri,1,vodafone bedava internet paketleri 2018,1,Vodafone bedava tl,1,vodafone internet,1,volkan demirel,1,VPN,2,Wallpaper,5,Wallpaper APK,1,Wallpaper APP,1,web chat,1,web hosting,1,webmail apk,1,webmail kurulumu,1,Webmaster,16,Webmaster Forumları,1,Webmaster Portalı,1,whatsapp,1,whatsapp +18 sohbet,1,whatsapp butonu,1,whatsapp canlı odalar,1,whatsapp chat,1,whatsapp css,1,WhatsApp Durum Sözleri,1,Whatsapp Mesajları,1,Whatsapp sohbet,1,whatsapp sohbet hattı,1,whatsapp sohbet numaraları,1,whatsapp sohbet odaları,1,Whatsapp Sözleri,2,windows,8,windows 10 32bit,2,windows 10 64bit,1,windows 10 indir,2,windows 10 iso,2,windows 7 format dosyası indir,1,windows 7 indir,1,windows 7 iso indir,1,Windows 8,1,Windows 8 Enterprise İndir,1,Windows 8 İndir,1,Windows İndir,1,windows iso indir,1,windows vista indir,1,windows xp indir,1,windows xp iso indir,1,windows xp performance,1,WordPress,2,WordPress Tema,1,wox panel indir,1,xp indir,2,Y,1,Yalakalara Kapak Sözler,1,Yazar,1,Yazarlar,1,yazı fontları indir,1,Yeni Anlamlı Sözler,1,Yeni Kapak Sözler,1,Yeni Yıl Mesajları,1,Yeni Yıl Sözleri,1,Youtube,1,Youtube Mp3,1,Yunus Emre Sözleri,1,Yurtiçi Kargo,1,Z,1,Zafer Bayramı Mesajları,1,zeka oyunları,1,
ltr
item
Blogarsi.Com | Sosyal İçerik Platformu: A Harfi İle Başlıyan Atasözlerimiz
A Harfi İle Başlıyan Atasözlerimiz
Sitemizin bu sayfasında A harfi ile başlıyan atasözlerimiz yer almaktadır, Hemen göz atmak için tıklayınız.
https://1.bp.blogspot.com/-N6SQa3C8vsc/WkUcmOR1gxI/AAAAAAAAATA/zXpOPiwJii0-zdvsmjDZ49T637j4D1cWACLcBGAs/s400/a-harfi-ile-baslayan-atasozlerimiz.png
https://1.bp.blogspot.com/-N6SQa3C8vsc/WkUcmOR1gxI/AAAAAAAAATA/zXpOPiwJii0-zdvsmjDZ49T637j4D1cWACLcBGAs/s72-c/a-harfi-ile-baslayan-atasozlerimiz.png
Blogarsi.Com | Sosyal İçerik Platformu
https://www.blogarsi.com/2021/02/a-harfi-ile-basliyan-atasozlerimiz28.html
https://www.blogarsi.com/
https://www.blogarsi.com/
https://www.blogarsi.com/2021/02/a-harfi-ile-basliyan-atasozlerimiz28.html
true
5656206187913127597
UTF-8
Tüm gönderiler yüklendi. NHerhangi bir gönderi bulunamadı TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE Devamını Oku Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil By Home Sayfa İçerik Hepsini Göster SİZLER İÇİN ÖNERİLEN BENZER İÇERİKLER ETİKET ARŞİV ARA TÜM İÇERİKLER Aramanız ile alakalı herhangi bir paylaşım bulunamadı. Ana Sayfaya Dön Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content