WordPress Tema Lisanslama veya Lisans Kırma

2
Wordpress tema lisanslama veya lisans kırma hakkında bildiklerimizi ve neler yapmanız gerektiğini uygun bir şekilde burada sizlere anlatmaya çalışacağız, Bilindiği gibi bir çok tema tasarımı yapan arkadaşlar temaları ücretli olarak satmak ve satılan temaları korumak adına temaları lisanslar'lar bu bölümde sizlere tema nasıl lisanslanır ve tema lisansı nasıl kırılır her ikisinide paylaşacağız.
WordPress tabanlı web sitelerinin kalbi ve olmassa olmazı functions.php 'dir, Bu dosya ise tema yapımcıları tarafından şifrelenerek içeriklerin lisanssız kullanılmasını engellenmektedir.Bu tür dosyaları şifrelemek için bazı proğramlar kullanılmaktadır.Bu proğramların başında ise ioncube encode gelmektedir, ioncube şifreleme sistemi hakkında google'de araştırma yapabilir ve detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
wordpress tema lisanslama, wordpress tema lisans kırma, wordpress, tema lisansı nasıl kırılır, wordpress tema nasıl lisanslanır

WordPress Tema Lisanslama;

 • Örnek olarak aşağıdaki bölüm'de ioncube ile şifrelenmiş dosya türünü göreceksiniz.Bu dosya'yı biz örnek olarak ozmovie wordpress film teması olarak seçtik.
Bu temayı kullanan arkadaşlar tema dosyaları içerisinde yer alan functions.php dosyasını açarak şifrelenmiş dosyayı görebilirler.
 • ​İkinci örneğimiz'de ise aşağıdaki bölümde ozmovie temasındaki funtctions.php dosyasının şifresiz yani orjinal hali yer almaktadır.Bu örnekler tamamen şifreleme yöntemleri hakkında bilgi vermek adına paylaşılmıştır.
<?php include_once ("lib/panel.php"); include (TEMPLATEPATH . '/lib/category_widget.php'); include (TEMPLATEPATH . '/lib/comment_widget.php'); include (TEMPLATEPATH . '/lib/fb_widget.php'); include (TEMPLATEPATH . '/lib/random_widget.php'); function disableAutoSave() { wp_deregister_script('autosave'); } add_action('wp_print_scripts', 'disableAutoSave'); remove_filter('term_description', 'wpautop'); function unregister_default_wp_widgets() { unregister_widget("WP_Widget_Calendar"); unregister_widget("WP_Widget_Links"); unregister_widget("WP_Widget_Meta"); unregister_widget("WP_Widget_Search"); unregister_widget("WP_Widget_Recent_Comments"); unregister_widget("WP_Widget_RSS"); } add_action("widgets_init", "unregister_default_wp_widgets", 1); remove_action("wp_head", "wlwmanifest_link"); remove_action("wp_head", "wp_generator"); remove_action("wp_head", "rsd_link"); remove_action("wp_head", "start_post_rel_link"); remove_action("wp_head", "index_rel_link"); remove_action("wp_head", "adjacent_posts_rel_link"); function _remove_script_version($src) { $parts = explode('?', $src); return $parts[0]; } add_filter('script_loader_src', '_remove_script_version', 15, 1); add_filter('style_loader_src', '_remove_script_version', 15, 1); /*------------------------------------------------------------ OZMovie Part ------------------------------------------------------------- */ function ozmovie_part($args = "") { $defaults = array("before" => "" . __("" . $bilgi . ""), "after" => "", "link_before" => "<span>", "link_after" => "</span>", "echo" => 1);

$r = wp_parse_args($args, $defaults);

extract($r, EXTR_SKIP);

global $page;

global $numpages;

global $multipage;

global $more;

global $pagenow;

global $pages;

$part_bir = get_option("ozmovie_ilk");

$output = "";

if ($multipage) {

$output.= $before;

$i = 1;

while ($i < $numpages + 1) {

$part_content = $pages[$i - 1];

$has_part_title = strpos($part_content, "<!--baslik:"); if (0 === $has_part_title) { $end = strpos($part_content, "-->");

$title = trim(str_replace("<!--baslik:", "", substr($part_content, 0, $end)));

}

$output.= " ";

if ($i != $page || !$more && $page == 1) {

$output.= _wp_link_page($i);

}

$output.= $link_before . $title . $link_after;

if ($i != $page || !$more && $page == 1) {

$output.= "</a>";

}

$i = $i + 1;

}

$output.= $after;

}

if ($echo) {

echo $output;

}

return $output;

}

/*------------------------------------------------------------

OZMovie İzlenme

-------------------------------------------------------------

*/

function getPostViews($postID) {

$count_key = 'views';

$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);

if ($count == '') {

delete_post_meta($postID, $count_key);

add_post_meta($postID, $count_key, '0');

return "0";

}

return $count . '';

}

function setPostViews($postID) {

$count_key = 'views';

$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);

if ($count == '') {

$count = 0;

delete_post_meta($postID, $count_key);

add_post_meta($postID, $count_key, '0');

} else {

$count++;

update_post_meta($postID, $count_key, $count);

}

}

/*------------------------------------------------------------

OZMovie Custom Write Panel Buttons

-------------------------------------------------------------

*/

if (!function_exists('_add_my_quicktags')) {

function _add_my_quicktags() { ?>

<script type="text/javascript">

QTags.addButton( 'php', 'Sonraki Part', '<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-wp-more="nextpage" class="wp-more-tag mce-wp-nextpage" alt="" title="Sayfa arası" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" />' );

QTags.addButton( 'isim', 'Part ismi','<!--baslik:', '-->');

</script>

<?php } add_action('admin_print_footer_scripts', '_add_my_quicktags'); } /*------------------------------------------------------------ OZMovie Custom Taxonomies ------------------------------------------------------------- */ function add_custom_taxonomies() { register_taxonomy('imdb', 'post', array('hierarchical' => false, 'labels' => array('name' => _x('IMDB', 'taxonomy general name'), 'singular_name' => _x('IMDB Puanı', 'taxonomy singular name'), 'search_items' => __('IMDB Puanı ara'), 'all_items' => __('Tüm IMDB Puanları'), 'edit_item' => __('IMDB Puanı düzenle'), 'update_item' => __('IMDB Puanı güncelle'), 'add_new_item' => __('Yeni IMDB Puanı ekle'), 'new_item_name' => __('Yeni IMDB Puanı'), 'menu_name' => __('IMDB Puanları'),), 'rewrite' => array('slug' => 'imdb', // This controls the base slug that will display before each term

'with_front' => false, // Don't display the category base before "/locations/"

'hierarchical' => false

// This will allow URL's like "/locations/boston/cambridge/"

),));

register_taxonomy('oyuncu', 'post', array('hierarchical' => false, 'labels' => array('name' => _x('Oyuncu', 'taxonomy general name'), 'singular_name' => _x('Oyuncu', 'taxonomy singular name'), 'search_items' => __('Oyuncu ara'), 'all_items' => __('Tüm oyuncular'), 'edit_item' => __('Oyuncu düzenle'), 'update_item' => __('Oyuncu güncelle'), 'add_new_item' => __('Yeni oyuncu ekle'), 'new_item_name' => __('Yeni oyuncu adı'), 'menu_name' => __('Oyuncular'),), 'rewrite' => array('slug' => 'oyuncu', // This controls the base slug that will display before each term

'with_front' => false, // Don't display the category base before "/locations/"

'hierarchical' => false

// This will allow URL's like "/locations/boston/cambridge/"

),));

register_taxonomy('yapim', 'post', array('hierarchical' => false, 'labels' => array('name' => _x('Yapım Yılı', 'taxonomy general name'), 'singular_name' => _x('Yapım Yılı', 'taxonomy singular name'), 'search_items' => __('Yapım Yılı ara'), 'all_items' => __('Tüm yıllar'), 'edit_item' => __('Yapım Yılı düzenle'), 'update_item' => __('Yapım Yılı güncelle'), 'add_new_item' => __('Yeni Yapım Yılı ekle'), 'new_item_name' => __('Yeni Yapım Yılı'), 'menu_name' => __('Yapım Yılı'),), 'rewrite' => array('slug' => 'yapim', // This controls the base slug that will display before each term

'with_front' => false, // Don't display the category base before "/locations/"

'hierarchical' => false

// This will allow URL's like "/locations/boston/cambridge/"

),));

register_taxonomy('yonetmen', 'post', array('hierarchical' => false, 'labels' => array('name' => _x('Yönetmen', 'taxonomy general name'), 'singular_name' => _x('Yönetmen', 'taxonomy singular name'), 'search_items' => __('Yönetmen ara'), 'all_items' => __('Tüm yönetmenler'), 'edit_item' => __('Yönetmen düzenle'), 'update_item' => __('Yönetmen güncelle'), 'add_new_item' => __('Yeni yönetmen ekle'), 'new_item_name' => __('Yeni yönetmen adı'), 'menu_name' => __('Yönetmenler'),), 'rewrite' => array('slug' => 'yonetmen', // This controls the base slug that will display before each term

'with_front' => false, // Don't display the category base before "/locations/"

'hierarchical' => false

// This will allow URL's like "/locations/boston/cambridge/"

),));

}

add_action('init', 'add_custom_taxonomies', 0);

/*------------------------------------------------------------

OZMovie Custom Write Panel

-------------------------------------------------------------

*/

$prefix = 'dbt_';

$orisim = og_ayar('isim_alan');

$pfragman = og_ayar('fragman_alan');

$pozet = og_ayar('ozet_alan');

$meta_box = array('id' => 'my-meta-box', 'title' => 'Film Bilgileri', 'page' => 'post', 'context' => 'normal', 'priority' => 'high', 'fields' => array(array('name' => 'Film hakkında', 'desc' => 'Film hakkında kısa bir yazı girin.', 'id' => 'dbt_film_hakkinda', 'type' => 'editor', 'std' => ''), array('name' => 'SEO Title', 'desc' => 'Filme ait özel bir başlık girebilirsiniz', 'id' => '_aioseop_title', 'type' => 'text', 'std' => ''), array('name' => 'SEO Description', 'desc' => 'Filme ait özel bir açıklama girebilirsiniz. (MAX. 160 KARAKTER)', 'id' => '_aioseop_description', 'type' => 'textarea', 'std' => ''), array('name' => 'SEO Keywords', 'desc' => 'Filme ait özel bir anahtar kelimeler girebilirsiniz. Aralarına virgül koymayı unutmayın.', 'id' => '_aioseop_keywords', 'type' => 'text', 'std' => '')));

add_action('admin_menu', 'mytheme_add_box');

add_filter(wp_editor, 'the_content');

// Add meta box

function mytheme_add_box() {

global $meta_box;

add_meta_box($meta_box['id'], $meta_box['title'], 'mytheme_show_box', $meta_box['page'], $meta_box['context'], $meta_box['priority']);

}

// Callback function to show fields in meta box

function mytheme_show_box() {

global $meta_box, $post;

// Use nonce for verification

echo '<input type="hidden" name="mytheme_meta_box_nonce" value="', wp_create_nonce(basename('index.php')), '" />';

echo '

<table class="form-table">';

foreach ($meta_box['fields'] as $field) {

// get current post meta data

$meta = get_post_meta($post->ID, $field['id'], true);

$editor_settings = apply_filters('rwmb_wysiwyg_settings', array('wpautop' => TRUE, 'media_buttons' => FALSE, 'editor_class' => 'rwmb-wysiwyg',), 10, 1);

echo '

<tr>', '

<th style="width:20%"><label for="', $field['id'], '">', $field['name'], '</label></th>

', '

<td>';

switch ($field['type']) {

case 'text':

echo '<input type="text" name="', $field['id'], '" id="', $field['id'], '" value="', $meta ? $meta : $field['std'], '" size="30" style="width:97%" />', '

', $field['desc'];

break;

case 'editor':

$editin = wp_editor($meta, $field['id'], $editor_settings);

echo apply_filters('the_content', $editin);

echo '

', $field['desc'];

break;

case 'textarea':

echo '<textarea name="', $field['id'], '" id="', $field['id'], '" cols="60" rows="4" style="width:97%">', $meta ? $meta : $field['std'], '</textarea>', '

', $field['desc'];

break;

case 'select':

echo '<select name="', $field['id'], '" id="', $field['id'], '">';

foreach ($field['options'] as $option) {

echo '<option', $meta == $option ? ' selected="selected"' : '', '>', $option, '</option>';

}

echo '</select>';

break;

case 'radio':

foreach ($field['options'] as $option) {

echo '<input type="radio" name="', $field['id'], '" value="', $option['value'], '"', $meta == $option['value'] ? ' checked="checked"' : '', ' />', $option['name'];

}

break;

case 'checkbox':

echo '<input type="checkbox" name="', $field['id'], '" id="', $field['id'], '"', $meta ? ' checked="checked"' : '', ' />';

break;

}

echo '

<td>', '</tr>

';

}

echo '</table>

';

}

add_action('save_post', 'mytheme_save_data');

// Save data from meta box

function mytheme_save_data($post_id) {

global $meta_box;

// verify nonce

if (!wp_verify_nonce($_POST['mytheme_meta_box_nonce'], basename('index.php'))) {

return $post_id;

}

// check autosave

if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) {

return $post_id;

}

// check permissions

if ('page' == $_POST['post_type']) {

if (!current_user_can('edit_page', $post_id)) {

return $post_id;

}

} elseif (!current_user_can('edit_post', $post_id)) {

return $post_id;

}

foreach ($meta_box['fields'] as $field) {

$old = get_post_meta($post_id, $field['id'], true);

$new = $_POST[$field['id']];

if ($new && $new != $old) {

update_post_meta($post_id, $field['id'], $new);

} elseif ('' == $new && $old) {

delete_post_meta($post_id, $field['id'], $old);

}

}

}

/*------------------------------------------------------------

OZMovie Cache Sistemi

-------------------------------------------------------------

*/

function filmtimi_cachesil() {

delete_transient('cacheHEADER');

delete_transient('cacheUST');

delete_transient('cacheRAST');

delete_transient('cacheLOOP');

delete_transient('cacheSOSYAL');

delete_transient('cacheREKLAM');

delete_transient('cacheYORUM');

delete_transient('cacheAD');

delete_transient('cacheMANSET');

delete_transient('cacheTAVSIYE');

delete_transient('cacheRASTGELE');

delete_transient('cacheFOOTER');

}

add_action('publish_post', 'filmtimi_cachesil');

add_action('update_post', 'filmtimi_cachesil');

add_action('delete_post', 'filmtimi_cachesil');

add_action('edit_post', 'filmtimi_cachesil');

add_action('ogpanel_ayarlar', 'filmtimi_cachesil');

/*------------------------------------------------------------

OZMovie Öne Çıkarılmış Görsel

-------------------------------------------------------------

*/

add_theme_support('post-thumbnails');

add_image_size('midi', 202, 289, true);

add_filter('post_thumbnail_html', 'remove_feat_img_title');

function remove_feat_img_title($img) {

$img = preg_replace('/title="(.*?)"/', '', $img);

return $img;

}

/*------------------------------------------------------------

OZMovie Menüler

-------------------------------------------------------------

*/

add_action('init', 'theme_menus');

function theme_menus() {

register_nav_menus(array('menu-1' => __('Anamenu'), 'menu-2' => __('FooterMenu'),));

}

/*------------------------------------------------------------

OZMovie Yorumlar

-------------------------------------------------------------

*/

function mytheme_comment($comment, $args, $depth) {

$GLOBALS['comment'] = $comment; ?>

<div class="yorum" id="comment-<?php comment_ID() ?>">

<div class="avatarKapsul">

<?php $authID = get_the_author_meta('ID'); if ($authID == $comment->user_id) { ?>

<a href="<?php echo site_url(); ?>/?author=<?php the_author_ID(); ?>"><?php echo get_avatar($comment->comment_author_email, 58); ?></a></div>

<!--avatar bitiş-->

<div class="yorumMetin">

<h3><a href="<?php echo site_url(); ?>/?author=<?php the_author_ID(); ?>"><?php printf(__('<strong>%s</strong>'), get_comment_author_link()) ?></a></h3>

<span class="tarih"><?php echo human_time_diff(get_comment_time('U'), current_time('timestamp')) . ' önce'; ?></span>

<div class="clear"></div>

<div class="yorumText">

<?php comment_text() ?>

<?php if ($comment->comment_approved == '0'): ?>

<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.') ?></em>

<?php endif; ?>

</div>

<!--yorumtext bitiş-->

</div>

<!--yorumMetin bitiş-->

<?php } else { ?>

<?php echo get_avatar($comment->comment_author_email, 58); ?></div>

<!--avatar bitiş-->

<div class="yorumMetin">

<h3><?php printf(__('<strong>%s</strong>'), get_comment_author_link()) ?></h3>

<span class="tarih"><?php echo human_time_diff(get_comment_time('U'), current_time('timestamp')) . ' önce'; ?></span>

<div class="clear"></div>

<div class="yorumText">

<?php comment_text() ?>

<?php if ($comment->comment_approved == '0'): ?>

<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.') ?></em>

<?php endif; ?>

</div>

<!--yorumtext bitiş-->

</div>

<!--yorumKapsul bitiş-->

<?php } ?>

<div class="clear"></div>

</div>

<?php } add_filter('next_posts_link_attributes', 'posts_link_attributes_1'); add_filter('previous_posts_link_attributes', 'posts_link_attributes_2'); function posts_link_attributes_1() { return 'id="prev-post"'; } function posts_link_attributes_2() { return 'id="next-post"'; } /*------------------------------------------------------------ OZMovie Sidebar ------------------------------------------------------------- */ if (function_exists('register_sidebar')) register_sidebar(array('name' => 'Sidebar', 'before_title' => '

<div class="sideBaslik">', 'after_title' => '</div>

<!--sideBas bitiş-->

<div class="sideIcerik">', 'before_widget' => '

<div class="sideItem" id="%1$s">', 'after_widget' => '</div>

<!--sideIcerik bitiş--></div>

<!--sideItem bitiş-->',));

/*------------------------------------------------------------

OZMovie Exclude pages from search results

-------------------------------------------------------------

*/

function remove_pages_from_search($query) {

if ($query->is_search) {

$query->set('post_type', 'post');

}

return $query;

}

add_filter('pre_get_posts', 'remove_pages_from_search');

//

function my_custom_login_logo() {

echo '

<style type="text/css">

h1 a { background-image:url(' . get_bloginfo('template_directory') . '/img/logo.png) !important; background-size:286px 90px!important; height:90px!important; }

</style>

';

}

add_action('login_head', 'my_custom_login_logo');

?>

<?php /*------------------------------------------------------------ OZMovie Custom User Profile ------------------------------------------------------------- */ add_action('show_user_profile', 'extra_user_profile_fields'); add_action('edit_user_profile', 'extra_user_profile_fields'); function extra_user_profile_fields($user) { ?>

<h3><?php _e("Ekstra bilgiler", "blank"); ?></h3>

<table class="form-table">

<tr>

<th><label for="fb"><?php _e("Facebook adresiniz"); ?></label></th>

<td>

<input type="text" name="fb" id="fb" value="<?php echo esc_attr(get_the_author_meta('fb', $user->ID)); ?>" class="regular-text" />

<span class="description"><?php _e("Facebook adresinizi girin."); ?></span>

</td>

</tr>

<tr>

<th><label for="tw"><?php _e("Twitter adresiniz"); ?></label></th>

<td>

<input type="text" name="tw" id="tw" value="<?php echo esc_attr(get_the_author_meta('tw', $user->ID)); ?>" class="regular-text" />

<span class="description"><?php _e("Twitter adresinizi girin."); ?></span>

</td>

</tr>

<tr>

<th><label for="user_select"><?php _e("Cinsiyetiniz"); ?></label></th>

<td><?php $selected = get_the_author_meta('user_select', $user->ID); ?>

<select name="user_select" id="user_select" style="width: 318px;">

<option value="Erkek" <?php echo ($selected == "Erkek") ? 'selected="selected"' : '' ?>>Erkek</option>

<option value="Kadın" <?php echo ($selected == "Kadın") ? 'selected="selected"' : '' ?>>Kadın</option>

</select>

<span class="description"><?php _e("Cinsiyetinizi seçin."); ?></span>

</td>

</tr>

</table>

<?php } add_action('personal_options_update', 'save_extra_user_profile_fields'); add_action('edit_user_profile_update', 'save_extra_user_profile_fields'); function save_extra_user_profile_fields($user_id) { if (!current_user_can('edit_user', $user_id)) { return false; } update_usermeta($user_id, 'user_select', $_POST['user_select']); update_usermeta($user_id, 'tw', $_POST['tw']); update_usermeta($user_id, 'fb', $_POST['fb']); } /*------------------------------------------------------------ OZMovie Custom User Avatar ------------------------------------------------------------- */ if (!function_exists('oz_avatar')) { function oz_avatar($avatar_defaults) { $new_default_icon = get_bloginfo('template_directory') . '/img/avatar.png'; $avatar_defaults[$new_default_icon] = 'Avatar'; return $avatar_defaults; } add_filter('avatar_defaults', 'oz_avatar'); } remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link'); remove_action('wp_head', 'rsd_link'); /*------------------------------------------------------------ OZMovie Page Create ------------------------------------------------------------- */ $page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = 'en-cok-izlenenler';");

if (!$page_id) {

$my_page = array('post_status' => 'publish', 'post_type' => 'page', 'post_author' => 1, 'post_name' => 'en-cok-izlenenler', 'post_title' => 'En Çok İzlenenler');

$page_id = wp_insert_post($my_page);

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'en-cok-izlenenler.php');

} else {

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'en-cok-izlenenler.php');

}

$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = 'en-cok-yorumlananlar';");

if (!$page_id) {

$my_page = array('post_status' => 'publish', 'post_type' => 'page', 'post_author' => 1, 'post_name' => 'en-cok-yorumlananlar', 'post_title' => 'En Çok Yorumlananlar');

$page_id = wp_insert_post($my_page);

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'en-cok-yorumlananlar.php');

} else {

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'en-cok-yorumlananlar.php');

}

$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = 'favoriler';");

if (!$page_id) {

$my_page = array('post_status' => 'publish', 'post_type' => 'page', 'post_author' => 1, 'post_content' => '{{wp-favorite-posts}}', 'post_name' => 'favoriler', 'post_title' => 'Favoriler');

$page_id = wp_insert_post($my_page);

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'favoriler.php');

} else {

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'favoriler.php');

}

$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = 'giris';");

if (!$page_id) {

$my_page = array('post_status' => 'publish', 'post_type' => 'page', 'post_author' => 1, 'post_name' => 'giris', 'post_title' => 'Giriş');

$page_id = wp_insert_post($my_page);

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'page-login.php');

} else {

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'page-login.php');

}

$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = 'kayit';");

if (!$page_id) {

$my_page = array('post_status' => 'publish', 'post_type' => 'page', 'post_author' => 1, 'post_name' => 'kayit', 'post_title' => 'Kayıt');

$page_id = wp_insert_post($my_page);

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'page-register.php');

} else {

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'page-register.php');

}

$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = 'profil';");

if (!$page_id) {

$my_page = array('post_status' => 'publish', 'post_type' => 'page', 'post_author' => 1, 'post_name' => 'profil', 'post_title' => 'Profil');

$page_id = wp_insert_post($my_page);

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'page-profil.php');

} else {

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'page-profil.php');

}

$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = 'sifre';");

if (!$page_id) {

$my_page = array('post_status' => 'publish', 'post_type' => 'page', 'post_author' => 1, 'post_name' => 'sifre', 'post_title' => 'Şifre');

$page_id = wp_insert_post($my_page);

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'page-sifre.php');

} else {

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'page-sifre.php');

}

/*------------------------------------------------------------

OZMovie Özel Alan

-------------------------------------------------------------

*/

$isim = og_ayar('isim_alan');

$imdb = og_ayar('imdb_alan');

$oyuncu = og_ayar('oyuncular_alan');

$yil = og_ayar('yapim_alan');

$yonetmen = og_ayar('yonetmen_alan');

$ozet = og_ayar('ozet_alan');

$fragman = og_ayar('fragman_alan');

function alanlar($metalar) {

global $post;

if ($metalar == 'isim') {

echo $isim;

}

if ($metalar == 'yil') {

echo $yil;

}

if ($metalar == 'oyuncular') {

echo $oyuncu;

}

if ($metalar == 'imdb') {

echo $imdb;

}

if ($metalar == 'yonetmen') {

echo $yonetmen;

}

if ($metalar == 'ozet') {

echo $ozet;

}

?>

}

?>WordPress Tema Lisansı Kırma;

Bu işlem aslında temanın üzerinde hiç bir değişiklik yapmadan orjinal temayı lisanslı bir şekilde nasıl kullanacağınızı göstermek içindir, Belirtmek isterizki en güvenli ve garanti yol bir temayı ücretli olarak yapımcısından temin etmek ve sitenize lisanslı olarak kurmaktır aksi taktirde izinsiz kullandığınız için tema yapımcısı tarafından dava edilebilirsiniz.Herneyse benim gücüm ücretli tema almaya yetmez ben herşeye razıyım diyorsanız aşağıdaki yöntemleri kullanarak temaları lisanslayabilir ve ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Ücretli bir temayı lisanslı olarak ücretsiz bir şekilde kullanabilmeniz için bazı pHp kodlarına ihtiyacımız var bu kodlar ile temayı lisanslı hale getirip kullanabiliriz, Öncelikle masa üstünüzde bir tane lisansal.php adında bir dosya oluşturup bu dosyayı notepad++ proğramı yardımı ile açıyoruz ve aşağıdaki kodları lisansal.php dosyasının içerisine atıp kaydediyoruz.
</pre>

<?php

echo wordwrap(strtoupper(md5(sha1('siteadınız.com'))),4,'-',true);

?>Hazırlamış olduğumuz lisansal.php dosyasını sitemizin sunucusuna ana dizine atıyoruz yani /puplic_html/ bu bölüme gönderiyoruz ve daha sonra web tarayıcınız'dan siteadiniz.com/lisansal.php dosyasını çağırıyoruz, sayfa açıldığında sizlere web sitenizde kullanmanız için bir lisans anahtarı verecektir ve bu verdiği lisans anahtarını bir yere not ediyoruz bir diğer işlemde bu anahtar lazım olacak.

Örnek Lisans Anahtarı;
A3B1-BLT2-A488-040B-17E4-4522-1A18-15EF

Üst kısımdaki işlemi doğru bir şekilde yaptığınızda üst kısımdaki örnekteki gibi bir lisans anahtarı alacaksınız.Lisans anahtarımızı bir not defterine kaydediyoruz ve sıra temayı lisanslamaya geldi, Temayı lisanslamak için masa üstünde bir tane lisans.php dosyası oluşturuyoruz ve bu dosyayı yine notepad++ proğramı ile açıp içerisine aşağıdaki kodları yerleştirip kaydediyoruz.
<?php

define("LISANS_KODU","<span style="color: #00ff00;">aldıgınız lisansı buraya yazın</span>");

?>


Bu kodu lisans.php dosyasının içerisine atıyoruz ve yeşil olarak belirtilen bölüme lisans anahtarınızı ekliyoruz ve kaydedip lisans.php dosyasını sunucudaki tema dosyalarının içerisine atıyoruz yani /public_html/sohbetgen.com/wp-content/themes/temadi/ bu bölüme atıyoruz.Tüm bu işlemleri yaptıysanız tema sorunsuz olarak lisanslı bir şekilde çalışacaktır.Sorun yaşayan arkadaşlar sayfanın altına yorum olarak sorunlarını yazabilir veya emeğe saygı için bir teşekkür mesajı bırakabilirler.

Yorum Gönder

2 Yorumlar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
 1. hocam anlattıklarınızın hepsini yaptım ama çalışmadı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu sistem her temada çalışmaya bilir, çünkü farklı lisanslama yöntemleri mevcut artık, Fakat eğer doğru bir işlem yapıldığı taktirde %80 çoğu temada çalışmaktadır.

   Sil
Yorum Gönder
Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !