WordPress Tema Lisanslama veya Lisans Kırma

Wordpress tema lisanslama veya lisans kırma hakkında bildiklerimizi ve neler yapmanız gerektiğini uygun bir şekilde burada sizlere anlatmaya çalışacağ

Wordpress tema lisanslama veya lisans kırma hakkında bildiklerimizi ve neler yapmanız gerektiğini uygun bir şekilde burada sizlere anlatmaya çalışacağız, Bilindiği gibi bir çok tema tasarımı yapan arkadaşlar temaları ücretli olarak satmak ve satılan temaları korumak adına temaları lisanslar'lar bu bölümde sizlere tema nasıl lisanslanır ve tema lisansı nasıl kırılır her ikisinide paylaşacağız.
WordPress tabanlı web sitelerinin kalbi ve olmassa olmazı functions.php 'dir, Bu dosya ise tema yapımcıları tarafından şifrelenerek içeriklerin lisanssız kullanılmasını engellenmektedir.Bu tür dosyaları şifrelemek için bazı proğramlar kullanılmaktadır.Bu proğramların başında ise ioncube encode gelmektedir, ioncube şifreleme sistemi hakkında google'de araştırma yapabilir ve detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
wordpress tema lisanslama, wordpress tema lisans kırma, wordpress, tema lisansı nasıl kırılır, wordpress tema nasıl lisanslanır

WordPress Tema Lisanslama;

 • Örnek olarak aşağıdaki bölüm'de ioncube ile şifrelenmiş dosya türünü göreceksiniz.Bu dosya'yı biz örnek olarak ozmovie wordpress film teması olarak seçtik.
Bu temayı kullanan arkadaşlar tema dosyaları içerisinde yer alan functions.php dosyasını açarak şifrelenmiş dosyayı görebilirler.
 • ​İkinci örneğimiz'de ise aşağıdaki bölümde ozmovie temasındaki funtctions.php dosyasının şifresiz yani orjinal hali yer almaktadır.Bu örnekler tamamen şifreleme yöntemleri hakkında bilgi vermek adına paylaşılmıştır.
<?php include_once ("lib/panel.php"); include (TEMPLATEPATH . '/lib/category_widget.php'); include (TEMPLATEPATH . '/lib/comment_widget.php'); include (TEMPLATEPATH . '/lib/fb_widget.php'); include (TEMPLATEPATH . '/lib/random_widget.php'); function disableAutoSave() { wp_deregister_script('autosave'); } add_action('wp_print_scripts', 'disableAutoSave'); remove_filter('term_description', 'wpautop'); function unregister_default_wp_widgets() { unregister_widget("WP_Widget_Calendar"); unregister_widget("WP_Widget_Links"); unregister_widget("WP_Widget_Meta"); unregister_widget("WP_Widget_Search"); unregister_widget("WP_Widget_Recent_Comments"); unregister_widget("WP_Widget_RSS"); } add_action("widgets_init", "unregister_default_wp_widgets", 1); remove_action("wp_head", "wlwmanifest_link"); remove_action("wp_head", "wp_generator"); remove_action("wp_head", "rsd_link"); remove_action("wp_head", "start_post_rel_link"); remove_action("wp_head", "index_rel_link"); remove_action("wp_head", "adjacent_posts_rel_link"); function _remove_script_version($src) { $parts = explode('?', $src); return $parts[0]; } add_filter('script_loader_src', '_remove_script_version', 15, 1); add_filter('style_loader_src', '_remove_script_version', 15, 1); /*------------------------------------------------------------ OZMovie Part ------------------------------------------------------------- */ function ozmovie_part($args = "") { $defaults = array("before" => "" . __("" . $bilgi . ""), "after" => "", "link_before" => "<span>", "link_after" => "</span>", "echo" => 1);

$r = wp_parse_args($args, $defaults);

extract($r, EXTR_SKIP);

global $page;

global $numpages;

global $multipage;

global $more;

global $pagenow;

global $pages;

$part_bir = get_option("ozmovie_ilk");

$output = "";

if ($multipage) {

$output.= $before;

$i = 1;

while ($i < $numpages + 1) {

$part_content = $pages[$i - 1];

$has_part_title = strpos($part_content, "<!--baslik:"); if (0 === $has_part_title) { $end = strpos($part_content, "-->");

$title = trim(str_replace("<!--baslik:", "", substr($part_content, 0, $end)));

}

$output.= " ";

if ($i != $page || !$more && $page == 1) {

$output.= _wp_link_page($i);

}

$output.= $link_before . $title . $link_after;

if ($i != $page || !$more && $page == 1) {

$output.= "</a>";

}

$i = $i + 1;

}

$output.= $after;

}

if ($echo) {

echo $output;

}

return $output;

}

/*------------------------------------------------------------

OZMovie İzlenme

-------------------------------------------------------------

*/

function getPostViews($postID) {

$count_key = 'views';

$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);

if ($count == '') {

delete_post_meta($postID, $count_key);

add_post_meta($postID, $count_key, '0');

return "0";

}

return $count . '';

}

function setPostViews($postID) {

$count_key = 'views';

$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);

if ($count == '') {

$count = 0;

delete_post_meta($postID, $count_key);

add_post_meta($postID, $count_key, '0');

} else {

$count++;

update_post_meta($postID, $count_key, $count);

}

}

/*------------------------------------------------------------

OZMovie Custom Write Panel Buttons

-------------------------------------------------------------

*/

if (!function_exists('_add_my_quicktags')) {

function _add_my_quicktags() { ?>

<script type="text/javascript">

QTags.addButton( 'php', 'Sonraki Part', '<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-wp-more="nextpage" class="wp-more-tag mce-wp-nextpage" alt="" title="Sayfa arası" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" />' );

QTags.addButton( 'isim', 'Part ismi','<!--baslik:', '-->');

</script>

<?php } add_action('admin_print_footer_scripts', '_add_my_quicktags'); } /*------------------------------------------------------------ OZMovie Custom Taxonomies ------------------------------------------------------------- */ function add_custom_taxonomies() { register_taxonomy('imdb', 'post', array('hierarchical' => false, 'labels' => array('name' => _x('IMDB', 'taxonomy general name'), 'singular_name' => _x('IMDB Puanı', 'taxonomy singular name'), 'search_items' => __('IMDB Puanı ara'), 'all_items' => __('Tüm IMDB Puanları'), 'edit_item' => __('IMDB Puanı düzenle'), 'update_item' => __('IMDB Puanı güncelle'), 'add_new_item' => __('Yeni IMDB Puanı ekle'), 'new_item_name' => __('Yeni IMDB Puanı'), 'menu_name' => __('IMDB Puanları'),), 'rewrite' => array('slug' => 'imdb', // This controls the base slug that will display before each term

'with_front' => false, // Don't display the category base before "/locations/"

'hierarchical' => false

// This will allow URL's like "/locations/boston/cambridge/"

),));

register_taxonomy('oyuncu', 'post', array('hierarchical' => false, 'labels' => array('name' => _x('Oyuncu', 'taxonomy general name'), 'singular_name' => _x('Oyuncu', 'taxonomy singular name'), 'search_items' => __('Oyuncu ara'), 'all_items' => __('Tüm oyuncular'), 'edit_item' => __('Oyuncu düzenle'), 'update_item' => __('Oyuncu güncelle'), 'add_new_item' => __('Yeni oyuncu ekle'), 'new_item_name' => __('Yeni oyuncu adı'), 'menu_name' => __('Oyuncular'),), 'rewrite' => array('slug' => 'oyuncu', // This controls the base slug that will display before each term

'with_front' => false, // Don't display the category base before "/locations/"

'hierarchical' => false

// This will allow URL's like "/locations/boston/cambridge/"

),));

register_taxonomy('yapim', 'post', array('hierarchical' => false, 'labels' => array('name' => _x('Yapım Yılı', 'taxonomy general name'), 'singular_name' => _x('Yapım Yılı', 'taxonomy singular name'), 'search_items' => __('Yapım Yılı ara'), 'all_items' => __('Tüm yıllar'), 'edit_item' => __('Yapım Yılı düzenle'), 'update_item' => __('Yapım Yılı güncelle'), 'add_new_item' => __('Yeni Yapım Yılı ekle'), 'new_item_name' => __('Yeni Yapım Yılı'), 'menu_name' => __('Yapım Yılı'),), 'rewrite' => array('slug' => 'yapim', // This controls the base slug that will display before each term

'with_front' => false, // Don't display the category base before "/locations/"

'hierarchical' => false

// This will allow URL's like "/locations/boston/cambridge/"

),));

register_taxonomy('yonetmen', 'post', array('hierarchical' => false, 'labels' => array('name' => _x('Yönetmen', 'taxonomy general name'), 'singular_name' => _x('Yönetmen', 'taxonomy singular name'), 'search_items' => __('Yönetmen ara'), 'all_items' => __('Tüm yönetmenler'), 'edit_item' => __('Yönetmen düzenle'), 'update_item' => __('Yönetmen güncelle'), 'add_new_item' => __('Yeni yönetmen ekle'), 'new_item_name' => __('Yeni yönetmen adı'), 'menu_name' => __('Yönetmenler'),), 'rewrite' => array('slug' => 'yonetmen', // This controls the base slug that will display before each term

'with_front' => false, // Don't display the category base before "/locations/"

'hierarchical' => false

// This will allow URL's like "/locations/boston/cambridge/"

),));

}

add_action('init', 'add_custom_taxonomies', 0);

/*------------------------------------------------------------

OZMovie Custom Write Panel

-------------------------------------------------------------

*/

$prefix = 'dbt_';

$orisim = og_ayar('isim_alan');

$pfragman = og_ayar('fragman_alan');

$pozet = og_ayar('ozet_alan');

$meta_box = array('id' => 'my-meta-box', 'title' => 'Film Bilgileri', 'page' => 'post', 'context' => 'normal', 'priority' => 'high', 'fields' => array(array('name' => 'Film hakkında', 'desc' => 'Film hakkında kısa bir yazı girin.', 'id' => 'dbt_film_hakkinda', 'type' => 'editor', 'std' => ''), array('name' => 'SEO Title', 'desc' => 'Filme ait özel bir başlık girebilirsiniz', 'id' => '_aioseop_title', 'type' => 'text', 'std' => ''), array('name' => 'SEO Description', 'desc' => 'Filme ait özel bir açıklama girebilirsiniz. (MAX. 160 KARAKTER)', 'id' => '_aioseop_description', 'type' => 'textarea', 'std' => ''), array('name' => 'SEO Keywords', 'desc' => 'Filme ait özel bir anahtar kelimeler girebilirsiniz. Aralarına virgül koymayı unutmayın.', 'id' => '_aioseop_keywords', 'type' => 'text', 'std' => '')));

add_action('admin_menu', 'mytheme_add_box');

add_filter(wp_editor, 'the_content');

// Add meta box

function mytheme_add_box() {

global $meta_box;

add_meta_box($meta_box['id'], $meta_box['title'], 'mytheme_show_box', $meta_box['page'], $meta_box['context'], $meta_box['priority']);

}

// Callback function to show fields in meta box

function mytheme_show_box() {

global $meta_box, $post;

// Use nonce for verification

echo '<input type="hidden" name="mytheme_meta_box_nonce" value="', wp_create_nonce(basename('index.php')), '" />';

echo '

<table class="form-table">';

foreach ($meta_box['fields'] as $field) {

// get current post meta data

$meta = get_post_meta($post->ID, $field['id'], true);

$editor_settings = apply_filters('rwmb_wysiwyg_settings', array('wpautop' => TRUE, 'media_buttons' => FALSE, 'editor_class' => 'rwmb-wysiwyg',), 10, 1);

echo '

<tr>', '

<th style="width:20%"><label for="', $field['id'], '">', $field['name'], '</label></th>

', '

<td>';

switch ($field['type']) {

case 'text':

echo '<input type="text" name="', $field['id'], '" id="', $field['id'], '" value="', $meta ? $meta : $field['std'], '" size="30" style="width:97%" />', '

', $field['desc'];

break;

case 'editor':

$editin = wp_editor($meta, $field['id'], $editor_settings);

echo apply_filters('the_content', $editin);

echo '

', $field['desc'];

break;

case 'textarea':

echo '<textarea name="', $field['id'], '" id="', $field['id'], '" cols="60" rows="4" style="width:97%">', $meta ? $meta : $field['std'], '</textarea>', '

', $field['desc'];

break;

case 'select':

echo '<select name="', $field['id'], '" id="', $field['id'], '">';

foreach ($field['options'] as $option) {

echo '<option', $meta == $option ? ' selected="selected"' : '', '>', $option, '</option>';

}

echo '</select>';

break;

case 'radio':

foreach ($field['options'] as $option) {

echo '<input type="radio" name="', $field['id'], '" value="', $option['value'], '"', $meta == $option['value'] ? ' checked="checked"' : '', ' />', $option['name'];

}

break;

case 'checkbox':

echo '<input type="checkbox" name="', $field['id'], '" id="', $field['id'], '"', $meta ? ' checked="checked"' : '', ' />';

break;

}

echo '

<td>', '</tr>

';

}

echo '</table>

';

}

add_action('save_post', 'mytheme_save_data');

// Save data from meta box

function mytheme_save_data($post_id) {

global $meta_box;

// verify nonce

if (!wp_verify_nonce($_POST['mytheme_meta_box_nonce'], basename('index.php'))) {

return $post_id;

}

// check autosave

if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) {

return $post_id;

}

// check permissions

if ('page' == $_POST['post_type']) {

if (!current_user_can('edit_page', $post_id)) {

return $post_id;

}

} elseif (!current_user_can('edit_post', $post_id)) {

return $post_id;

}

foreach ($meta_box['fields'] as $field) {

$old = get_post_meta($post_id, $field['id'], true);

$new = $_POST[$field['id']];

if ($new && $new != $old) {

update_post_meta($post_id, $field['id'], $new);

} elseif ('' == $new && $old) {

delete_post_meta($post_id, $field['id'], $old);

}

}

}

/*------------------------------------------------------------

OZMovie Cache Sistemi

-------------------------------------------------------------

*/

function filmtimi_cachesil() {

delete_transient('cacheHEADER');

delete_transient('cacheUST');

delete_transient('cacheRAST');

delete_transient('cacheLOOP');

delete_transient('cacheSOSYAL');

delete_transient('cacheREKLAM');

delete_transient('cacheYORUM');

delete_transient('cacheAD');

delete_transient('cacheMANSET');

delete_transient('cacheTAVSIYE');

delete_transient('cacheRASTGELE');

delete_transient('cacheFOOTER');

}

add_action('publish_post', 'filmtimi_cachesil');

add_action('update_post', 'filmtimi_cachesil');

add_action('delete_post', 'filmtimi_cachesil');

add_action('edit_post', 'filmtimi_cachesil');

add_action('ogpanel_ayarlar', 'filmtimi_cachesil');

/*------------------------------------------------------------

OZMovie Öne Çıkarılmış Görsel

-------------------------------------------------------------

*/

add_theme_support('post-thumbnails');

add_image_size('midi', 202, 289, true);

add_filter('post_thumbnail_html', 'remove_feat_img_title');

function remove_feat_img_title($img) {

$img = preg_replace('/title="(.*?)"/', '', $img);

return $img;

}

/*------------------------------------------------------------

OZMovie Menüler

-------------------------------------------------------------

*/

add_action('init', 'theme_menus');

function theme_menus() {

register_nav_menus(array('menu-1' => __('Anamenu'), 'menu-2' => __('FooterMenu'),));

}

/*------------------------------------------------------------

OZMovie Yorumlar

-------------------------------------------------------------

*/

function mytheme_comment($comment, $args, $depth) {

$GLOBALS['comment'] = $comment; ?>

<div class="yorum" id="comment-<?php comment_ID() ?>">

<div class="avatarKapsul">

<?php $authID = get_the_author_meta('ID'); if ($authID == $comment->user_id) { ?>

<a href="<?php echo site_url(); ?>/?author=<?php the_author_ID(); ?>"><?php echo get_avatar($comment->comment_author_email, 58); ?></a></div>

<!--avatar bitiş-->

<div class="yorumMetin">

<h3><a href="<?php echo site_url(); ?>/?author=<?php the_author_ID(); ?>"><?php printf(__('<strong>%s</strong>'), get_comment_author_link()) ?></a></h3>

<span class="tarih"><?php echo human_time_diff(get_comment_time('U'), current_time('timestamp')) . ' önce'; ?></span>

<div class="clear"></div>

<div class="yorumText">

<?php comment_text() ?>

<?php if ($comment->comment_approved == '0'): ?>

<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.') ?></em>

<?php endif; ?>

</div>

<!--yorumtext bitiş-->

</div>

<!--yorumMetin bitiş-->

<?php } else { ?>

<?php echo get_avatar($comment->comment_author_email, 58); ?></div>

<!--avatar bitiş-->

<div class="yorumMetin">

<h3><?php printf(__('<strong>%s</strong>'), get_comment_author_link()) ?></h3>

<span class="tarih"><?php echo human_time_diff(get_comment_time('U'), current_time('timestamp')) . ' önce'; ?></span>

<div class="clear"></div>

<div class="yorumText">

<?php comment_text() ?>

<?php if ($comment->comment_approved == '0'): ?>

<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.') ?></em>

<?php endif; ?>

</div>

<!--yorumtext bitiş-->

</div>

<!--yorumKapsul bitiş-->

<?php } ?>

<div class="clear"></div>

</div>

<?php } add_filter('next_posts_link_attributes', 'posts_link_attributes_1'); add_filter('previous_posts_link_attributes', 'posts_link_attributes_2'); function posts_link_attributes_1() { return 'id="prev-post"'; } function posts_link_attributes_2() { return 'id="next-post"'; } /*------------------------------------------------------------ OZMovie Sidebar ------------------------------------------------------------- */ if (function_exists('register_sidebar')) register_sidebar(array('name' => 'Sidebar', 'before_title' => '

<div class="sideBaslik">', 'after_title' => '</div>

<!--sideBas bitiş-->

<div class="sideIcerik">', 'before_widget' => '

<div class="sideItem" id="%1$s">', 'after_widget' => '</div>

<!--sideIcerik bitiş--></div>

<!--sideItem bitiş-->',));

/*------------------------------------------------------------

OZMovie Exclude pages from search results

-------------------------------------------------------------

*/

function remove_pages_from_search($query) {

if ($query->is_search) {

$query->set('post_type', 'post');

}

return $query;

}

add_filter('pre_get_posts', 'remove_pages_from_search');

//

function my_custom_login_logo() {

echo '

<style type="text/css">

h1 a { background-image:url(' . get_bloginfo('template_directory') . '/img/logo.png) !important; background-size:286px 90px!important; height:90px!important; }

</style>

';

}

add_action('login_head', 'my_custom_login_logo');

?>

<?php /*------------------------------------------------------------ OZMovie Custom User Profile ------------------------------------------------------------- */ add_action('show_user_profile', 'extra_user_profile_fields'); add_action('edit_user_profile', 'extra_user_profile_fields'); function extra_user_profile_fields($user) { ?>

<h3><?php _e("Ekstra bilgiler", "blank"); ?></h3>

<table class="form-table">

<tr>

<th><label for="fb"><?php _e("Facebook adresiniz"); ?></label></th>

<td>

<input type="text" name="fb" id="fb" value="<?php echo esc_attr(get_the_author_meta('fb', $user->ID)); ?>" class="regular-text" />

<span class="description"><?php _e("Facebook adresinizi girin."); ?></span>

</td>

</tr>

<tr>

<th><label for="tw"><?php _e("Twitter adresiniz"); ?></label></th>

<td>

<input type="text" name="tw" id="tw" value="<?php echo esc_attr(get_the_author_meta('tw', $user->ID)); ?>" class="regular-text" />

<span class="description"><?php _e("Twitter adresinizi girin."); ?></span>

</td>

</tr>

<tr>

<th><label for="user_select"><?php _e("Cinsiyetiniz"); ?></label></th>

<td><?php $selected = get_the_author_meta('user_select', $user->ID); ?>

<select name="user_select" id="user_select" style="width: 318px;">

<option value="Erkek" <?php echo ($selected == "Erkek") ? 'selected="selected"' : '' ?>>Erkek</option>

<option value="Kadın" <?php echo ($selected == "Kadın") ? 'selected="selected"' : '' ?>>Kadın</option>

</select>

<span class="description"><?php _e("Cinsiyetinizi seçin."); ?></span>

</td>

</tr>

</table>

<?php } add_action('personal_options_update', 'save_extra_user_profile_fields'); add_action('edit_user_profile_update', 'save_extra_user_profile_fields'); function save_extra_user_profile_fields($user_id) { if (!current_user_can('edit_user', $user_id)) { return false; } update_usermeta($user_id, 'user_select', $_POST['user_select']); update_usermeta($user_id, 'tw', $_POST['tw']); update_usermeta($user_id, 'fb', $_POST['fb']); } /*------------------------------------------------------------ OZMovie Custom User Avatar ------------------------------------------------------------- */ if (!function_exists('oz_avatar')) { function oz_avatar($avatar_defaults) { $new_default_icon = get_bloginfo('template_directory') . '/img/avatar.png'; $avatar_defaults[$new_default_icon] = 'Avatar'; return $avatar_defaults; } add_filter('avatar_defaults', 'oz_avatar'); } remove_action('wp_head', 'wlwmanifest_link'); remove_action('wp_head', 'rsd_link'); /*------------------------------------------------------------ OZMovie Page Create ------------------------------------------------------------- */ $page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = 'en-cok-izlenenler';");

if (!$page_id) {

$my_page = array('post_status' => 'publish', 'post_type' => 'page', 'post_author' => 1, 'post_name' => 'en-cok-izlenenler', 'post_title' => 'En Çok İzlenenler');

$page_id = wp_insert_post($my_page);

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'en-cok-izlenenler.php');

} else {

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'en-cok-izlenenler.php');

}

$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = 'en-cok-yorumlananlar';");

if (!$page_id) {

$my_page = array('post_status' => 'publish', 'post_type' => 'page', 'post_author' => 1, 'post_name' => 'en-cok-yorumlananlar', 'post_title' => 'En Çok Yorumlananlar');

$page_id = wp_insert_post($my_page);

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'en-cok-yorumlananlar.php');

} else {

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'en-cok-yorumlananlar.php');

}

$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = 'favoriler';");

if (!$page_id) {

$my_page = array('post_status' => 'publish', 'post_type' => 'page', 'post_author' => 1, 'post_content' => '{{wp-favorite-posts}}', 'post_name' => 'favoriler', 'post_title' => 'Favoriler');

$page_id = wp_insert_post($my_page);

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'favoriler.php');

} else {

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'favoriler.php');

}

$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = 'giris';");

if (!$page_id) {

$my_page = array('post_status' => 'publish', 'post_type' => 'page', 'post_author' => 1, 'post_name' => 'giris', 'post_title' => 'Giriş');

$page_id = wp_insert_post($my_page);

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'page-login.php');

} else {

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'page-login.php');

}

$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = 'kayit';");

if (!$page_id) {

$my_page = array('post_status' => 'publish', 'post_type' => 'page', 'post_author' => 1, 'post_name' => 'kayit', 'post_title' => 'Kayıt');

$page_id = wp_insert_post($my_page);

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'page-register.php');

} else {

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'page-register.php');

}

$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = 'profil';");

if (!$page_id) {

$my_page = array('post_status' => 'publish', 'post_type' => 'page', 'post_author' => 1, 'post_name' => 'profil', 'post_title' => 'Profil');

$page_id = wp_insert_post($my_page);

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'page-profil.php');

} else {

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'page-profil.php');

}

$page_id = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM " . $wpdb->posts . " WHERE post_name = 'sifre';");

if (!$page_id) {

$my_page = array('post_status' => 'publish', 'post_type' => 'page', 'post_author' => 1, 'post_name' => 'sifre', 'post_title' => 'Şifre');

$page_id = wp_insert_post($my_page);

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'page-sifre.php');

} else {

update_post_meta($page_id, '_wp_page_template', 'page-sifre.php');

}

/*------------------------------------------------------------

OZMovie Özel Alan

-------------------------------------------------------------

*/

$isim = og_ayar('isim_alan');

$imdb = og_ayar('imdb_alan');

$oyuncu = og_ayar('oyuncular_alan');

$yil = og_ayar('yapim_alan');

$yonetmen = og_ayar('yonetmen_alan');

$ozet = og_ayar('ozet_alan');

$fragman = og_ayar('fragman_alan');

function alanlar($metalar) {

global $post;

if ($metalar == 'isim') {

echo $isim;

}

if ($metalar == 'yil') {

echo $yil;

}

if ($metalar == 'oyuncular') {

echo $oyuncu;

}

if ($metalar == 'imdb') {

echo $imdb;

}

if ($metalar == 'yonetmen') {

echo $yonetmen;

}

if ($metalar == 'ozet') {

echo $ozet;

}

?>

}

?>WordPress Tema Lisansı Kırma;

Bu işlem aslında temanın üzerinde hiç bir değişiklik yapmadan orjinal temayı lisanslı bir şekilde nasıl kullanacağınızı göstermek içindir, Belirtmek isterizki en güvenli ve garanti yol bir temayı ücretli olarak yapımcısından temin etmek ve sitenize lisanslı olarak kurmaktır aksi taktirde izinsiz kullandığınız için tema yapımcısı tarafından dava edilebilirsiniz.Herneyse benim gücüm ücretli tema almaya yetmez ben herşeye razıyım diyorsanız aşağıdaki yöntemleri kullanarak temaları lisanslayabilir ve ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Ücretli bir temayı lisanslı olarak ücretsiz bir şekilde kullanabilmeniz için bazı pHp kodlarına ihtiyacımız var bu kodlar ile temayı lisanslı hale getirip kullanabiliriz, Öncelikle masa üstünüzde bir tane lisansal.php adında bir dosya oluşturup bu dosyayı notepad++ proğramı yardımı ile açıyoruz ve aşağıdaki kodları lisansal.php dosyasının içerisine atıp kaydediyoruz.
</pre>

<?php

echo wordwrap(strtoupper(md5(sha1('siteadınız.com'))),4,'-',true);

?>Hazırlamış olduğumuz lisansal.php dosyasını sitemizin sunucusuna ana dizine atıyoruz yani /puplic_html/ bu bölüme gönderiyoruz ve daha sonra web tarayıcınız'dan siteadiniz.com/lisansal.php dosyasını çağırıyoruz, sayfa açıldığında sizlere web sitenizde kullanmanız için bir lisans anahtarı verecektir ve bu verdiği lisans anahtarını bir yere not ediyoruz bir diğer işlemde bu anahtar lazım olacak.

Örnek Lisans Anahtarı;
A3B1-BLT2-A488-040B-17E4-4522-1A18-15EF

Üst kısımdaki işlemi doğru bir şekilde yaptığınızda üst kısımdaki örnekteki gibi bir lisans anahtarı alacaksınız.Lisans anahtarımızı bir not defterine kaydediyoruz ve sıra temayı lisanslamaya geldi, Temayı lisanslamak için masa üstünde bir tane lisans.php dosyası oluşturuyoruz ve bu dosyayı yine notepad++ proğramı ile açıp içerisine aşağıdaki kodları yerleştirip kaydediyoruz.
<?php

define("LISANS_KODU","<span style="color: #00ff00;">aldıgınız lisansı buraya yazın</span>");

?>


Bu kodu lisans.php dosyasının içerisine atıyoruz ve yeşil olarak belirtilen bölüme lisans anahtarınızı ekliyoruz ve kaydedip lisans.php dosyasını sunucudaki tema dosyalarının içerisine atıyoruz yani /public_html/sohbetgen.com/wp-content/themes/temadi/ bu bölüme atıyoruz.Tüm bu işlemleri yaptıysanız tema sorunsuz olarak lisanslı bir şekilde çalışacaktır.Sorun yaşayan arkadaşlar sayfanın altına yorum olarak sorunlarını yazabilir veya emeğe saygı için bir teşekkür mesajı bırakabilirler.

COMMENTS

BLOGGER: 2
 1. hocam anlattıklarınızın hepsini yaptım ama çalışmadı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu sistem her temada çalışmaya bilir, çünkü farklı lisanslama yöntemleri mevcut artık, Fakat eğer doğru bir işlem yapıldığı taktirde %80 çoğu temada çalışmaktadır.

   Sil

Ad

1 yıllık iptv,1,10 Kasım,1,2019,5,2020,7,2021,1,2023,1,30 Ağustos Mesajları,1,4K Wallpaper,1,502,1,502 bad gateway,1,7/24 görüşme,1,8 Mart,1,A,1,adanaya gel gidek mp3,1,Admob,1,Adobe,1,Adsense,3,agent ransack,1,Ağır Abi Mesajları,1,Ağır Abi Sözleri,1,Ağır Kapak Sözler,1,Ağır Küfürlü Sözler,1,Ağır Sözler,2,akp,1,Alo Garanti,1,altay bayındır,1,Android,23,Android Studio,2,android studio çözüm merkezi,1,Android Studio Hataları,4,Android Studio Yardım Merkezi,3,anket,1,anlam yüklü aşk sözleri,1,anlamlı cuma mesajları,1,Anlamlı Güzel Sözler,2,anlamlı hz ali sözleri,1,Anlamlı Kısa Sözler,1,Anlamlı Mesajlar,1,Anlamlı Resimli Sözler,1,Anlamlı Sözler,18,Anlamlı Teklif Mesajları,1,Anneler Günü,1,Anneler Günü Sözleri,1,Anneler İçin Güzel Sözler,1,Anneler İçin Sözler,1,Annelere Güzel Sözler,1,Antalya Bilgisayar,1,Antalya Bilgisayar Satışı,1,Antalya bilgisayar servisi,1,Antalya bilgisayar tamiri,1,Antalya Bilgisayar Toplama,1,antalya chat,1,antalya escort,2,antalya escort ilanları,1,antalya escort servisi,1,antalya escort tamir,2,antalya escort yedek parça,2,antalya görüntülü sohbet,1,antalya sohbet,1,Antalya Web Tasarım,1,Antalya Web Sitesi Tasarımı,1,AÖL Sınav Sonuçları,1,Apk,13,Araba Etiketleri,1,arkadaşlık,1,Ascıı,1,ASCII,1,Ascıı Şekiller,2,Asker Mesajları,1,Asker Sözleri,1,Asphalt 8 apk indir,2,Asphalt 8 hile,1,Asphalt 8 hilesi,1,Asphalt 8 para hilesi,1,Asphalt 9 apk indir,1,Asphalt 9 hile,1,Asphalt 9 hilesi,1,Asphalt 9 para hilesi,1,Asphalt 9: Legends,1,Aşk Etiketleri,1,Aşk Sözleri,1,Ata Sözleri,26,Ata Sözlerimiz,5,Ayrılık Mesajları,1,Ayrılık Sözleri,1,Ayyıldız Tim,1,Ayyıldız Tim Duvar Kağıtları,1,Ayyıldız Tim PNG,1,B,1,backlink,4,backlink listeleri,1,backlink paketleri,1,backlink siteleri,1,backlink veren siteler,1,Bahar Sarıboğa,1,Bakanlık,1,baldudak96,1,Balık,1,Balıkçı,1,Bankalar,1,Banner PSD,2,Bayram Mesajları,2,Bebek Adları,1,Bebek İsimleri,2,Bebekler İçin isimler,1,bedava eposta hesapları,1,bedava gmail hesapları,1,bedava gmail hesapları 2019,1,bedava gmail hesapları ve şifreleri,1,bedava gmailler,1,Bedava Hosting,2,Bedava iPTV,3,bedava mail adresleri,1,bedava mail adresleri listesi,1,bedava mail adresleri ve şifreleri,1,Bedava Netflix,1,Bedava Netflix Hesapları,1,Bedava Skin,1,Bedava Sunucu,1,Bedava token,1,beğeni hilesi,1,Beğeni kasma,1,Belgesel,5,Beşiktaş,1,beşiktaş arkaplan,1,beşiktaş duvarkağıtları,1,beşiktaş resimleri,1,beşiktaş wallpaper,1,Bilgisayar,1,Bilgisayardan Müzik Tarama,1,Bilinmeyen Numaralar,1,Bilişim,1,Blog,196,Blogger,10,Blogger Meta Ayarları,1,Blogger Seo,1,Blogger Social Meta,1,Blogger Tema İndir,2,C,1,Cam4,2,Cam4 Yayın Açılmıyor,1,Cam4'e Giriş Yapamıyorum,1,candy crush,1,candy crush saga hile 2019,1,candy crush saga hile pc,1,candy crush saga hileleri,1,candy crush saga hilesi,1,candy crush saga indir,1,candy crush saga mod apk,1,Canlı,1,canlı alem chat,1,canlı alem sohbet,1,canlı destek,1,Canlı Radyo Dinle,2,Canlı TV,2,Canlı Tv izle,1,CanlıAlem,2,CanlıAlem Sohbet,1,canlialem,2,canlialem.com,1,Cemal Süreya,1,Cemal Süreya Kimdir,1,Cemal Süreya Sözleri,1,Cemal Süreya Şiirleri,1,Cep lira yükle,1,chat,2,chatroulet,1,Chatroulette,1,chaturbate,1,chp,1,cimbom,1,Clone Script,1,CloudFlare,1,Codecanyon,6,corona belirtileri,1,corona nasıl tedavi edilir,1,corona nedir,1,coronadan nasıl korunulur,1,Counter Strike isimleri,1,Counter Strike Nickleri,1,Cpanel,1,Crack,1,CS GO Nickleri,1,cs:go,2,Cs:Go Skin Siteleri,1,CSGO,3,csgo aim bot,1,csgo aim hack,1,csgo hack,2,csgo magic bullet,1,csgo spinbot,1,CSGO Şekilli Nickler,1,csgo trigger bot,1,csgo wall hack,2,Cuma Mesajları,4,Cuma Sözleri,1,Ç,1,Çıkma Teklifi Sözleri,1,çocuğum için hes kodu,1,çocuk oyunları,1,Çörek Otu,1,Çörek Otunun Faydaları,1,D,1,Damar Sözler,1,Dating Script,1,demokratik kongo cumhuriyeti,1,deprem,1,destek,1,Dini Bilgiler,2,Diş Ağrısı,1,Dişi Köpek İsimleri,1,Diziler,1,DNS,2,Doğa ETiketleri,1,Dostluk Mesajları,1,Dostluk Sözleri,1,Dosya Paylaş,1,Dosya Upload Siteleri,1,dosya yükle,2,dosya.tc,1,Download,43,Download Arşivi,4,download manager,1,Downloader,1,Downoad,1,dsp,1,Duvar Kağıtları,1,Duygulu Sözler,1,Duygusal Ayrılık Sözleri,1,Duygusal Sözler,1,Düğün Etiketleri,1,dünyanın en fakir ülkeleri,1,E,1,E-devlet,3,E-devlet Şifresi Alma,1,Eczane,1,edu backlink,1,Emoji,1,Emoji Arşivi,2,Emoji Karakterleri,1,Emoji Kodları,1,Emoticons,1,Emoticons Art,1,emre belözoğlu,1,en beğenilen küfürlü sözler,1,en fakir ülke sıralaması,1,en fakir ülkeler,1,En Güzel 30 Ağustos Mesajları,1,En Güzel Bebek İsimleri,1,en güzel hz ali sözleri,1,En Güzel Necip Fazıl Kısakürek Sözleri,1,en hızlı işletim sistemleri,1,En İyi Upload Siteleri,1,En Komik Sözler,1,Erkek Köpek İsimleri,1,Ernest Hemingway kimdir,1,Ernest Kimdir,1,erotik sözler,1,ERROR: Module,1,escort servisi,1,Eski Sevgiliye Sözler,1,Etiketler,1,etkileyici hz ali sözleri,1,Evcil Hayvan İsimleri,1,F,1,Facebook,1,Facebook İçin Güzel Sözler,1,Facebook İçin Sözler,1,fake e posta şifre,1,Farid Farjad,1,fatih terim,1,Fenerbahçe Duvar Kağıtları,2,Fenerbahçe Mobil Duvar Kağıtları,1,fenerbahçe wallpapers,1,fenomen,1,Fıkra Oku,8,Fıkralar,8,file hosting,1,file share,1,filesshare.co,1,Filmler,1,Finans,1,Firebase,1,font arşivi,1,font indir,1,ford escort,1,Format Nasıl Atılır ?,1,Forum,2,Forum Siteleri,1,Foto Galeri,1,fps,1,fps arttırma yöntemleri,1,Free Backlink,1,Free Banner PSD,2,Free Blogger Templates,1,Free Hosting,2,free iptv,1,Full,1,full crack,1,Full Programlar,1,G,1,galatasaray,1,galatasaray mobil wallpaper,1,galatasaray wallpaper,1,game island,1,Gameloop,1,Gebelik,1,Geçmişteki İlaçlar,1,Google,4,google news,1,Google Play,8,Google Seo Optimization,1,gov backlink,1,görüntülü sohbet,1,Günün En Güzel Sözleri,1,Güzel Anlamlı Sözler,1,Güzel Mesajlar,9,Güzel Özür Mesajları,1,Güzel Sözler,100,H,1,Hard Reset,1,Hashtag,1,Hasret Mesajları,1,Hasret Sözleri,1,Hatun Kafası,1,Hayvan Etiketleri,1,hazır e posta 2019,1,Hd Wallpaper,1,hdp,1,hes kodu oluşturma,1,hes kodu sorgulama,1,hes kodu üretme,1,Hileli Mod,1,Hitap Etmek İçin Sözler,1,hosting,2,Hosting Arıyorum,2,hz ali facebook sözleri,1,hz ali kimdir,1,I,1,Instagram,2,İ,1,icon,1,idm,1,İlaç Sorgulama,1,İletişim,1,İnstagram,1,instagram beğeni hilesi,1,instagram downloader,1,instagram izlenme hilesi,1,instagram takipçi,1,instagram takipçi arttırma,1,instagram takipçi arttırma hilesi,1,instagram takipçi hilesi,2,instagram takipçi hilesi siteleri,1,instagram takipçi kasma,1,instagram takipçi yükseltme,1,internet download manager indir,1,internetten nasıl para kazanılır,1,internetten para kazan,2,ip,1,iPTV,4,iptv firmaları,1,izlenme hilesi,1,izmir,1,K,1,Kadınlar Günü,1,Kadınlar Günü Sözleri,1,Kadir Gecesi Mesajları,1,Kadir Gecesi Sözleri,1,kameralı sohbet,1,Kapak Laflar,3,Kapak Mesajlar,2,Kapak Sözler,12,Kargo Sorgulama,1,Kargom Nerede,1,Kemer bilgisayar servisi,1,Kıs Mesajlar,1,Kısa Anlamlı Sözler,1,Kısa Özür Mesajları,1,Kısa Sözler,3,Kısa Ünlü Sözleri,1,Kimdir ?,1,kod bulucu,1,kod tarama,1,Komik Etiketleri,1,Komik Mesajlar,1,Komik Resimler,1,Komik Sözler,3,Komik Videolar,4,Köpek İsimleri,1,Kral FM,1,Kral Radyo,1,kullanılmamış eposta hesapları,1,Kurban Bayramı Mesajları,2,Kurban Bayramı Sözleri,1,küfür sokakta,2,küfürlü kapak sözler,2,Küfürlü Mesajlar,1,Küfürlü Sözler,5,L,1,Laf Sokan Sözler,1,Lenovo,1,M,1,m3u8,1,magic bullet,1,mesut özil,1,Mevlid Kandili Mesajları,1,Mevlid Kandili Sözleri,1,Mezar Taşı Sözleri,1,mhp,1,Mide Ağrısı,1,Mide Tedavisi,1,Mide Yanması,1,Mobil,2,Mobil Tv İzle,1,Mobil Uyumlu Video Ekleme,1,mobil webmail okuma,1,Mobile,1,Mod Apk,1,Mp3,1,mp3 indir,2,Mp3 İndir,2,muslera,1,Müşteri Hizmetleri,1,Müzik Etiketleri,1,MySQL,1,N,1,Nasıl Geçer,1,Nat Geo Wild,1,National Geographic,1,Necip Fazıl Kısakürek Sözleri,1,Netflix,2,Neyzen Tevfik,1,Neyzen Tevfik Sözleri,1,Nickname Symbols,1,Nikola Tesla,1,Nulled,11,Nulled Script,22,O,1,offshore,1,Omegle Chat,2,onesignal-gradle-plugin hatası,1,onesignal-gradle-plugin sorunu,1,Oyun Hileleri,8,oyun oyna,1,Oyunlar,4,Ö,1,Öğretmenler Günü,1,Öğretmenler Günü İçin Sözler,1,Öğretmenlere Güzel Sözler,1,Özel Günler,3,Özel Karakterler,1,Özel Şekiller,1,Özlem Sözleri,1,özlü hz ali sözleri,1,Özlü Sözler,2,Özür Mesajları,1,P,1,Pagespeed,1,panel indir,2,Panel İndir,1,Papağan Fıkraları,1,Papağan Fıkrası,1,Para Kazan,2,para kazanma teknikleri,1,para kazanma yolları,1,para kazanmanın yolları,1,pegasus hava yolları,1,pegasus iletişim,1,Pegasus müşteri hizmetleri,1,Pet İsimleri,1,photoshop,1,Ping,1,Play Store,1,Popüler Diziler,1,poyzi07,1,program indir,1,Proje Silme,1,PSD Download,2,Pubg,1,Pubg Mobile,2,puzzle,1,R,1,Rahmi Gürpınar Kimdir,1,Rahmi Gürpınar Nerelidir,1,Ramazan Bayramı Mesajları,1,re-skin,1,Resimli Ağır Sözler,1,resimli cuma mesajları,1,Resimli Fıkralar,1,Resimli Güzel Sözler,1,resimli hz ali sözleri,1,Resimli Kadir Gecesi Mesajları,1,Resimli Kapak Sözler,3,Resimli Komik Sözler,1,Resimli Küfürlü Sözler,1,Resimli Mevlid Kandili Sözleri,1,Resimli Sözler,7,reskin,1,Responsive Tema İndir,1,Responsive Video Ekleme,1,Reynmen,1,Romantik Çıkma Teklifi Sözleri,1,Roportaj Adam,1,Röportaj Adam,1,S,1,Sağlık,11,Sağlık Haberleri,1,Sağlıklı Bilgiler,1,script indir,1,Script İndir,7,sen yanlış yaptın mp3,1,Sendika Nedir,1,Sendikalar,1,Sendikaya Nasıl Üye Olunur,1,Seni Seviyorum Sözleri,1,SEO,4,sesli chat,4,sesli loca,1,Sesli Siteler,2,sesli sohbet,6,seslichat,1,Sesliloca.com,1,sesliloca.net,1,seslisohbet,1,Sevgi Sözleri,1,sevgili ile ilgili sözler,1,Sevgililer Günü Mesajları,1,sevgililer için güzel sözler,1,Sevgiliye Anlamlı Sözler,1,sevgiliye en güzel aşk sözleri,1,sevgiliye güzel mesajlar,1,sevgiliye güzel sözler,1,Sevgiliye Hasret Sözleri,1,Sevgiliye Hitap Sözleri,1,Sevgiliye Hitaplar,1,Sevgiliye Kapak Mesajlar,1,Sevgiliye Kapak Sözler,2,sevgiliye resimli güzel sözler,1,Sevgiliye Seni Seviyorum Mesajları,1,Sevgiliye sözler,1,Sevgiliye Uzun Mesajlar,1,Sevgiliye Uzun Sözler,1,Seyahat,1,Seyehat Etiketleri,1,Shazam,1,Shazam Web,1,Shortcodes,1,Site Tanıtım,1,Smile,2,Smile Karakterleri,1,sohbet,3,Soratemplates,1,Sözler,86,Sponsor Arıyorum,1,Sponsor Hosting,3,Sponsor Hosting Arıyorum,1,Sponsor Reseller,1,Sponsor Sunucu,1,steam,1,steam guard,1,Sura İskəndərli,1,Ş,1,Şahin Kendirci,2,Şarkı Sözleri,5,Şemsi Tebrizi Sözleri,1,Şifre alma,1,T,1,takipçi hilesi,1,Takipçi kasma,1,Tanıtım Makalesi,1,Taylor Swift,2,Tekirova bilgisayar format,1,Tekirova bilgisayar servisi,1,Tekirova bilgisayar tamiri,1,Tekno VPN Crack,1,Tekno VPN Full Crack,1,Tekno VPN Lisans,1,Teknoloji,3,Tema Düzenleme,1,tema indir,1,Tevfik Fikret Sözleri,1,Tezer Özlü,1,tik tok,1,tiktok fenomenleri,1,Tinder,1,Tivibu,1,TL Yükle,1,Token Generator,1,trabzonspor,1,trabzonspor duvarkağıtları,1,trabzonspor resimleri,1,trabzonspor wallpaper,1,Trafik Sigortası,1,trial iptv,1,Tuncel Kurtiz,1,Türkçe Ata Sözleri,26,Türkiyedeki Sendikalar,1,Tv izle,1,Twitter Mesajları,1,Twitter sözleri,1,U,1,Ucuz Trafik Sigortası,1,Upload,1,Upload Files,1,Upload Siteleri,2,Url Helper,1,URL Helper Key,1,Url Helper License Key,1,uygulama düzenleme,1,uygulama editleme,1,Uygulama Silme,1,uygun e posta adresleri,1,Ü,1,Ücretsiz Backlink,2,ücretsiz backlink siteleri,1,Ücretsiz Hosting,2,Ücretsiz iPTV,1,Ücretsiz Netflix,1,Ücretsiz Netflix Hesapları,1,Ünlü Sözler,4,Ünlü Sözleri,17,V,1,valve,1,Veliden Öğretmene Sözler,1,Video,20,Video Galeri,23,Video izle,1,virtual box kaldırılmıyor,1,virtual box nasıl kaldırılır,1,VnHax,2,vodafone bedava internet,1,vodafone bedava internet paketleri,1,vodafone bedava internet paketleri 2018,1,Vodafone bedava tl,1,vodafone internet,1,volkan demirel,1,VPN,2,Wallpaper,5,Wallpaper APK,1,Wallpaper APP,1,web chat,1,web hosting,1,webmail apk,1,webmail kurulumu,1,Webmaster,15,Webmaster Forumları,1,Webmaster Portalı,1,whatsapp,1,whatsapp +18 sohbet,1,whatsapp canlı odalar,1,whatsapp chat,1,WhatsApp Durum Sözleri,1,Whatsapp Mesajları,1,Whatsapp sohbet,1,whatsapp sohbet hattı,1,whatsapp sohbet numaraları,1,whatsapp sohbet odaları,1,Whatsapp Sözleri,2,windows,8,windows 10 32bit,2,windows 10 64bit,1,windows 10 indir,2,windows 10 iso,2,windows 7 format dosyası indir,1,windows 7 indir,1,windows 7 iso indir,1,Windows 8,1,Windows 8 Enterprise İndir,1,Windows 8 İndir,1,Windows İndir,1,windows iso indir,1,windows vista indir,1,windows xp indir,1,windows xp iso indir,1,windows xp performance,1,WordPress,2,WordPress Tema,1,wox panel indir,1,xp indir,2,Y,1,Yalakalara Kapak Sözler,1,Yazar,1,Yazarlar,1,yazı fontları indir,1,Yeni Anlamlı Sözler,1,Yeni Kapak Sözler,1,Yeni Yıl Mesajları,1,Yeni Yıl Sözleri,1,Youtube,1,Youtube Mp3,1,Yunus Emre Sözleri,1,Yurtiçi Kargo,1,Z,1,Zafer Bayramı Mesajları,1,zeka oyunları,1,
ltr
item
Blogarsi.Com | Sosyal İçerik Platformu: WordPress Tema Lisanslama veya Lisans Kırma
WordPress Tema Lisanslama veya Lisans Kırma
Wordpress tema lisanslama veya lisans kırma hakkında bildiklerimizi ve neler yapmanız gerektiğini uygun bir şekilde burada sizlere anlatmaya çalışacağ
https://3.bp.blogspot.com/-yQRILnYrz0Y/XBOcsz3XZDI/AAAAAAAAFkE/MwZvVbxc57MZhU78ArdVPBAhI2k5_gymACLcBGAs/s1600/wordpress-tema-lisanslama-veya-lisans-kirma.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-yQRILnYrz0Y/XBOcsz3XZDI/AAAAAAAAFkE/MwZvVbxc57MZhU78ArdVPBAhI2k5_gymACLcBGAs/s72-c/wordpress-tema-lisanslama-veya-lisans-kirma.jpg
Blogarsi.Com | Sosyal İçerik Platformu
https://www.blogarsi.com/2018/12/wordpress-tema-lisanslama-veya-lisans_65.html
https://www.blogarsi.com/
https://www.blogarsi.com/
https://www.blogarsi.com/2018/12/wordpress-tema-lisanslama-veya-lisans_65.html
true
5656206187913127597
UTF-8
Tüm gönderiler yüklendi. NHerhangi bir gönderi bulunamadı TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE Devamını Oku Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil By Home Sayfa İçerik Hepsini Göster SİZLER İÇİN ÖNERİLEN BENZER İÇERİKLER ETİKET ARŞİV ARA TÜM İÇERİKLER Aramanız ile alakalı herhangi bir paylaşım bulunamadı. Ana Sayfaya Dön Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content